Mögel

Mögel är egentligen ett samlingsnamn för mikroskopiska svampar. I naturens kretslopp är det rätt så viktigt att dessa existerar då de kan bryta ner organiskt material som dött. Men när det förekommer i hus är det inte lika bra. De svampsorter och mögel som ofta finns i hus, vind och krypgrund delas in i olika klasser. Det är mögelsvamp, blånadssvamp, röta och hussvamp samt mögelbakterier eller Actinomyceter. Utöver att de existerar i olika klasser, så finns det även flera olika namn på mögel så som svartmögel, vitmögel, rödmögel, snömögel och grönmögel.

Svartmögel

Svartmögel

Det finns ett antal olika mögelarter som många helt enkelt kallar för svartmögel. Det som dessa arter har gemensamt är att de är mörka till färgen samt att de ofta finns i byggnader. De producerar rätt mycket gift som kan drabba människor på ett allvarligt sätt. För att exakt avgöra vilken typ av svartmögel det handlar om måste man göra en odling.

Vitmögel

Vitmögel

Det mögel som brukar drabba hus först, det är vitmögel. Oftast sker detta i utrymmen som är fuktiga, så som krypgrund, vind och andra ställen. I begreppet vitmögel är det flera mögelarter som ingår. Ibland behåller möglet sin vita färg, andra gånger kan det anta andra färger.

Mögel vind

Mögel vind

Mögel vind kan det bli, om utrymmet är allt för fuktigt eller att det är allt för mycket ventilation på vinden. Mögel på vinden är ofta något som kommer om vintern. Många gånger orsakad av den varma luft som stiger upp från bostaden som när det möter den kalla vinden bildar kondens. Denna fukt kan sedan leda till mögelangrepp.

Mögel källare

Mögel källare

Om källaren är allt för fuktig så kan det bli mögel källare. Det handlar då oftast om vitmögel eller svartmögel. För att få bort allt mögel, så krävs det en sanering, men det räcker inte enbart med det. Man måste även hitta anledningen till att det är fuktigt och få bort det. Annars kommer möglet att komma tillbaka.

mögel krypgrund

Mögel krypgrund

Det kan även bli mögel krypgrund. Det är ganska så vanligt att det sker då man har en sådan. Det kan vara allt från en mild variant av mögelangrepp till rejäla fall av hussvamp och röta. Idag är det så mycket som 85 % av alla krypgrunder som behöver någon form av åtgärd eller sanering. Det gäller att få bort fukten på ett bra sätt. Det genom att byta ut material eller sätta in en avfuktare.