Mögelsanering krypgrund

En krypgrund är en enkel konstruktion under huset som ventileras med uteluft. Gamla tiders torpargrunder hade en murstock som höll utrymmet varmt när det eldades i kaminen eller öppna spisen. Värme kunde även sipprade ner genom golvbjälklaget som i regel var dåligt isolerat. I den typen av hus krävdes sällan någon mögelsanering av krypgrund.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Recensioner

Vi strävar alltid efter kvalitet och att överträffa förväntningarna. Läs vad andra säger om våra tjänster för att göra välgrundade beslut. Vi ser fram emot att välkomna även dig som en nöjd kund.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Kunniga, trevliga och snabba!

Peter Sparf

Rätt pris och professionella!

Måns Sandsjö

Detta förändrades när man började isolera golven för att spara energi samt tog bort murstocken som värmde upp den kalla krypgrunden. Under vintermånaderna är luften i krypgrunden kall och torr, men under varma sommarmånader ökar luftfuktigheten.

Den varma fuktiga utomhusluften kondenserar när den möter krypgrundens kalla luft. Är då konstruktionen gjord av trä, masonit eller annat organiskt material tränger fukten in och utgör en grund för mögel. Om du misstänker att din krypgrund är utsatt för fukt bör du låta undersöka den för eventuell mögelsanering av krypgrund.

Mögelsanering

Varför behöver moderna hus mögelsanering av krypgrund?

För att inte möglet ska utvecklas till ett större angrepp är det viktigt att upptäcka det i tid. Tänk på att angreppet kan sitta djupare i materialet än vad ögat ser. Mögel kan även finnas dolt bakom annat material. Om du misstänker mögel i virket eller masoniten kan en mögelsanering av din krypgrund behövas.

Vilka metoder finns för mögelsanering av krypgrund?

Vi på Fuktskadecenter Stockholm använder olika metoder när det gäller mögelsanering av krypgrunder. Det som avgör val av metod är materialet som din krypgrund är byggd av. Exempelvis kan tryckimpregnerat virke från 1960- och 70-talet vara känsligt för sanering med oxiderande saneringsvätska. Om vi hittar sådant känsligt material väljer vi en metod som innebär torr mögelsanering av krypgrund genom rökfoggning.

För övriga material använder vi på Fuktskadecenter i Stockholm marknadens bästa saneringsvätskor som ger effektiv avdödning av mögel och sporer. Våra saneringsvätskor lämnar inga giftiga restprodukter eller kemikalier. Vätskan appliceras med tryckspruta och kan därmed effektivt tränga in i träet där det tar död på möglet och hindrar ytterligare mögeltillväxt. Materialet kan efterbehandlas med en boost som bleker ned den eventuella mögelpåväxt som saneringsvätskan inte rår på.

Vi sanerar så att möglet försvinner för gott

Mögelborste och kallfoggning är andra effektiva metoder som vi kan komplettera med för att möglet ska försvinna för gott. Läs mer om det under tjänsten Mögelsanering. För att förebygga att möglet kommer tillbaka brukar vi rekommendera installering av avfuktare. Det kan du läsa mer om under tjänsten Avfuktning.

Efter utförd mögelsanering av krypgrund utför vi förebyggande åtgärder så att möglet inte kommer tillbaka. Detta görs bäst genom montering av en isolerande ångspärr mot mark. För att försäkra dig om att fukten och möglet inte återkommer rekommenderar vi att en avfuktare installeras. Läs mer om våra avfuktare under tjänsten Avfuktning krypgrund.

Anlita fackkunnig expertis för mögelsanering av krypgrund

Mögel är giftigt och kräver saneringsvätskor som är skarpa och frätande. Därför rekommenderar vi starkt att du anlitar en fackkunnig expert för arbetet. Vid mögelsanering av krypgrund måste såväl näsa, mun och ögon skyddas, men också övriga kroppen. En annan risk med att sanera själv är att man inte får bort alla mögelsporer. Om man till exempel borstar ytan utan att tvätta den kommer sporerna att sprida sig, samtidigt som möglet i de flesta fall stannar kvar. En annan risk med att ytan inte blir fullständigt sanerad är att sporerna stressas och istället ökar explosionsartat i antal.

Kontakta oss för ett pris på mögelsanering av krypgrund

Kontakta oss om du misstänker att du behöver mögelsanering av krypgrund. Skicka gärna foto på angreppet så får vi lättare en uppfattning om mögelsort och angripet material. Utifrån de uppgifterna uppskattar vi ett pris på mögelsanering av din krypgrund. Offerten är kostnadsfri och inte på något sätt bindande. Vi kan utföra en kostnadsfri besiktning av skadan på plats, för att ge en korrekt offert. Vi på Fuktskadecenter Stockholm utför mögelsanering av krypgrund i Stockholm, Roslagen samt hela Mälardalen.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!