Mögelsanering Stockholm

Mögelsanering i Stockholm för bättre hälsa

Mögel finns överallt. En del mögelarter är ofarliga, medan andra kan göra dig långvarigt sjuk. När mögel letar sig in i huset kan de orsaka besvärliga allergiutbrott som inte ger med sig och påverkar allmänhälsan. Därför är det viktigt att du låter göra en professionell mögelsanering.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Recensioner

Vi strävar alltid efter kvalitet och att överträffa förväntningarna. Läs vad andra säger om våra tjänster för att göra välgrundade beslut. Vi ser fram emot att välkomna även dig som en nöjd kund.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Kunniga, trevliga och snabba!

Peter Sparf

Rätt pris och professionella!

Måns Sandsjö

För att mögel ska få fäste och växa krävs fukt samt organiskt material. Mögel kan även växa på betong, kakelfogar med mera.

Krypgrunden är fuktig och kan utveckla mögel främst under sommar och höstsäsongen.

Kallvinden är extra känslig under höst vinterperioden.

En del mögel luktar men det finns även mögelsvampar som inte avger någon typisk mögellukt.

mögelsanering

Kontakta oss för en mögelutredning med mögelanalys om du misstänker mögel

Om någon i familjen reagerar med huvudvärk, problem med halsen och långvarig trötthet, eller om du av annan anledning misstänker mögel, är det viktigt att du låter göra en mögelutredning. Vi utför då en mögelutredning där vi okulärt kontrollerar utrymmet, bl.a. med UV-lampa för att lättare se möglet. Även fuktmätning av utrymmet ger bra information. Ett bra sätt att kontrollera om man har en mögelskada i inomhusmiljön är att låta utföra en DNA mögeltest.

Det som gör mögelsvampar farligt är att de fäller ut toxiska ämnen, så kallade mykotoxiner. Toxinerna är luftburna och kan hamna i inomhusmiljön, trots att möglet bara finns i krypgrunden eller på vinden. Vi på Fuktskadecenter i Stockholm undersöker krypgrund och vind om sådan finns, men även boendemiljön.

Mögelangrepp sker på organiskt material som virke och papperstapeter, men även betong och färg kan angripas av mögel. Angreppet är ofta större än vad man tror eftersom ögat inte alltid ser hela. Därför rekommenderar vi mögelsanering även vid till synes ytliga mögelangrepp. Kontakta oss för mögelsanering i Stockholm och Mälardalen även om angreppet ser litet ut till sin omfattning, eller ännu inte gett några symptom.

Mögelsanering krypgrund

Vi på Fuktskadecenter Stockholm använder olika metoder när det gäller mögelsanering av krypgrunder, och anpassar rätt metod för din krypgrund. Exempelvis kan vissa typer av material, som tryckimpregnerat virke från 1960- och 70-talet, vara känsliga för sanering med oxiderande saneringsvätska. Om vi hittar sådant känsligt material i din krypgrund ser vi till att använda oss av en torr mögelsanering genom rökfoggning. Läs mer om mögelsanering i krypgrund.

För övriga material använder vi marknadens bästa saneringsvätskor som ger effektiv avdödning av mögel och sporer. Saneringsvätskorna lämnar inga giftiga restprodukter eller kemikalier. Efter utförd sanering är det viktigt att förebygga så att möglet inte kommer tillbaka. Detta görs bäst genom montering av en ångspärr mot mark, som gärna får vara isolerande. För att vara helt säker bör även en lämplig avfuktare installeras. Läs mer om våra avfuktare under tjänsten Avfuktning krypgrund.

Mögelsanering vind

Kallvindar är känsliga för fukt och det är mycket vanligt att man får mögelproblem på vinden. Liksom vid krypgrunder kan mögelsaneringen utföras på olika sätt och vi använder alltid den metod som passar just din vind bäst. Det viktiga är att man använder ett saneringsmedel som är anpassat för vindens byggmaterial. Läs mer om mögelsanering på vinden här.

Saneringsmetoder vid mögelsanering i Stockholm

När vi sanerar vindar använder vi oss oftast av tryckspruta när vi applicera saneringsvätskan på materialet. I vissa fall kombinerar vi detta med att använda saneringsborste för att säkert få bort färgpigmentet från möglet. Rökfoggning eller kallfoggning  är andra effektiva  metoder som vi använder när vindsutrymmet är så pass trångt att man inte kommer åt överallt att sanera med tryckspruta. Rökfoggning innebär att saneringsvätskan hettas upp i en fogger till en rök som fyller utrymmet. Metoden ger en effektiv avdödning av mögel och sporer i de utrymmen som man inte normalt kommer åt att mögelsanera.

Saneringsvätskor för krypgrund och vind

Den saneringsvätska vi ofta använder heter Penetrox och ger en mycket bra avdödning av mögel och sporer. Medlet lämnar inga giftiga restprodukter eller kemikalier efter utförd sanering. För att få bort all mögelpåväxt tillsätter vi en boost till saneringsvätskan, som ger en nedblekning av mögelpåväxten från materialet.

Ett annat vanligt saneringsmedel är Natriumhypoklorit, men det är ett medel som vi på Fuktskadecenter Stockholm inte längre använder. Anledningen är att Natriumhypoklorit är ett mycket starkt oxiderande medel. Visserligen bleker det ned påväxten från materialet, men lämnar salt som restprodukt. Något som inte är önskvärt då saltet kondenserar till vatten om fuktnivåerna på vinden skulle öka. Resultatet blir att man då kan få en mycket fuktig vind.

Förebygg mögel med en avfuktare

Efter genomförd mögelsanering kan vi på Fuktskadecenter Stockholm utföra olika slags ventilationsförbättringar i bostadsdelen. Vi kan också installera en lämplig avfuktare i krypgrunden eller på vinden. En avfuktare säkerställer att fukten avlägsnas kontinuerligt och hindrar på så vis möglet från att återvända. Med en avfuktare installerad förebygger vi att möglet kommer tillbaka.

Hur går mögelsanering till?

Det första som sker är att du kontaktar oss på Fuktskadecenter för en besiktning och en offert på mögelsanering i Stockholm och Mälardalen. Offerten baseras på mögelangreppets omfattning samt tillgänglighet i utrymmet, samt om det gäller krypgrund, vind eller annat utrymme.

Anlita fackkunnig expertis för mögelsanering i Stockholm och Mälardalen

Då mögel är giftigt och även saneringsvätskorna är skarpa och frätande under pågående behandling rekommenderar vi starkt att du anlitar en fackkunnig expert. Vid mögelsanering måste såväl näsa, mun och ögon skyddas men också övriga kroppen. En annan risk med att sanera själv är att man inte får bort alla mögelsporer. Att till exempel borsta ytan utan att tvätta den leder bara till att sporerna sprider sig, samtidigt som möglet i de flesta fall stannar kvar. Det finns även risker med att ytan inte blir fullständigt sanerad. Då kan sporerna stressas och istället öka explosionsartat i antal.

Kontakta oss för ett pris på mögelsanering i Stockholm.

Meddela oss vilken typ av utrymme som behöver mögelsanering. Skicka gärna foto på angreppet så får vi lättare en uppfattning om mögelsort och angripet material. Utifrån de uppgifterna uppskattar vi ett pris på mögelsanering. Offerten är kostnadsfri och inte på något sätt bindande. Vi kan utföra en kostnadsfri besiktning av skadan på plats, för att ge en korrekt offert. Vi på Fuktskadecenter Stockholm utför mögelsanering i Stockholm, Roslagen samt hela Mälardalen.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!