Hur fungerar en avfuktare?

Vad är en avfuktare?

En avfuktare används för att reglera luftfuktigheten inomhus eller i krypgrunder och i andra husgrundsutymmen. Att installera en avfuktare är en enkel åtgärd för att att hålla luften torr i utrymmen som annars riskerar fuktskador.

En avfuktare sänker luftfuktigheten genom att avlägsna fukt från luften, vilket minskar risken för att mögel och röta bildas. Tekniken som används för att reglera fukten skiljer sig beroende på vilken typ av avfuktare du väljer, men oftast handlar det helt enkelt om att kyla ned, värma upp eller att avlägsna den fuktiga luften genom en fläkt.

Det finns olika typer av avfuktare, inklusive kondensavfuktare, hygrodynamisk avfuktare och sorptionsavfuktare. Sorptionsavfuktare är den vanligaste typen av avfuktare och används ofta i krypgrunder eller på vindar.

Vilken typ av avfuktning som är bäst för dig beror oftast på vilket utrymme du vill behandla. Temperaturen och hur tätt utrymmet är spelar en stor roll, likaså drivdskostnaderna. Nedan tar vi en närmare titt på olika avfuktare och när de kan behövas.

Innehåll

Typer av avfuktare

Vill du installera en avfuktare finns det flera alternativ att välja bland, och vilken som passar bäst beror ofta på utrymmet och den nuvarande luftfuktigheten.

Hur fungerar en sorptionsavfuktare?

En sorptionsavfuktare är ett utmärkt alternativ för dig som vill avfukta bland annat krypgrunder eller vindsutrymmen, då den fungerar effektivt även vid låga temperaturer.

Tekniken bygger på att en sorptionsavfuktare absorberar fukt från luften genom ett fuktabsorberande material. Detta materials värms sedan upp och fukten leds ut från utrymmet, vilket kontrollerar luftfuktigheten i utrymmet. En sorptionsavfuktare är ett utmärkt alternativ för kalla utrymmen där det lätt kan bildas mögel och röta, då dessa avfuktare tål kallare minusgrader. Dessutom är en sorptionsavfuktare ett mycket billigare och mer effektivt alternativ än regelbunden sanering och kontrollering av luftfuktigheten.

Hur fungerar en kondensavfuktare?

En kondensavfuktare suger in fuktig luft via en fläkt som sedan leder luften genom en förångare, där luften kyls ned så att kondens bildas. Kondensation bildas på förångarens kalla yta och vattnet fångas upp i en vattenbehållare eller rinner ned i ett avlopp. Luften i förångaren är nu torr och leds sedan vidare till en varm kondensator där luften värms upp innan den återigen släpps ut i rummet där avfuktaren är installerad. Därefter går luften genom samma cykel återigen till önskad luftfuktighet har uppnåtts. Kondensavfuktare lämpar sig bäst för något varmare utrymmen såsom poolhus eller tvättstugor.

Hur fungerar en hygrodynamisk avfuktare?

En hygrodynamisk avfuktare ger ett effektivt skydd mot fukt, lukt, mögel och röta och är ett mycket populärt och ekonomiskt alternativ för utrymmen där mindre avfuktning behövs.

Avfuktaren från Trygghetsvakten Vind, är baserad på hygrodynamisk avfuktning, vilket innebär att den utnyttjar de torra perioderna i utomhusklimatet för att på så sätt ventilera och avfukta ett utrymme. Dessa avfuktare har sensorer som mäter luftfuktigheten både inomhus och utomhus för att på så vis automatiskt ventilera utrymmet när det behövs. Genom att utnyttja torrare perioder i utomhusklimatet är en hygrodynamisk avfuktare mycket ekonomisk, då drivskostnaderna hålls låga.

Hygrodynamiska avfuktare lämpar sig bäst för avfuktning i krypgrunder och på vindar.

Hur fungerar en termisk avfuktare?

Att använda en termisk avfuktare innebär att avfuktningen sker med hjälp av värme. Detta innebär helt enkelt att avfuktaren värmer upp utrymmet så att en termisk rörelse bildas och på så vis för med sig den fuktiga luften ut från utrymmet.

Varm luft innehåller mer fukt än kall luft, så det kan först verka motsägelsefullt att vilja värma upp ett utrymme när du vill kontrollera luftfuktigheten. Men när varm luft möter kall luft bildas kondensation, vilket kan leda till att fukt, mögel och röta bildas. För att undvika detta värmer en termisk avfuktare upp luften i utrymmet vilket skapar en termisk rörelse. Denna termiska rörelse kan på så vis kan bära med sig fuktigheten ut genom ventilationen.

Då en termisk avfuktare främst reglerar luften och dess värme, är det ett utmärkt alternativ för utrymmen i kallare miljöer så som i krypgrunder, torpargrunder eller på vinden.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!