Fuktskadecenter i Skåne

20 års erfarenhet av fukt och mögelskador

Hos Fuktskadecenter i Skåne har vi över 20 års erfarenhet av att bekämpa fukt- och mögelskador. Vi erbjuder tjänster och lösningar inom mögelsanering och fuktsanering i vindar, krypgrunder och andra delar av ditt hem som är särskilt mottagliga för fuktproblem. 

Om ni har problem med fukt på vinden eller i krypgrunden är det viktigt att ni anlitar ett företag som har erfarenhet av mögelsanering och fuktsanering. Hos Fuktskadecenter använder vi den senaste tekniken och högsta säkerhetsstandarderna för att garantera en långvarig lösning på mögel- och fuktproblem. Om ni har fukt eller mögel på vind eller i krypgrunden ger vi även råd och rekommendationer om avfuktning och ventilationslösningar. 

Mögelsanering i Skåne

Mögel i hemmet är mer än bara en otrevlig syn – det är en hälsofara för familjen och kan orsaka problem med byggnadsstrukturerna på huset. Om ni upptäckt mögel i hemmet är det därför viktigt att ni genomför en mögelsanering så snabbt som möjligt för att undvika att mögel sprider sig till andra delar av hemmet. 

Framförallt är det vanligt med mögel i vindar, krypgrunder och andra fuktiga rum såsom kök och badrum. Genom att följa riktlinjerna och använda rätt tekniker för mögelsanering ser vi till att hemmet blir fritt från fukt och mögel.

Mögelsanering vind och krypgrund

Om ni har mycket fukt på vinden eller i krypgrunden kan huset ha fått mögelskador, vare sig det syns med blotta ögat eller inte. Fuktskadecenter hjälper er med mögelsanering av vind och krypgrund, samtidigt som vi identifierar eventuella fuktkällor som behöver åtgärdas för en långvarig lösning.

Fuktsanering i Skåne

Om ni misstänker fukt i hemmet kan ni ha behov av att göra en fuktsanering för att undvika problem med mögel och skador på byggnadsmaterial. Fuktproblem är vanligast i fuktiga utrymmen såsom vindar och krypgrunder, men kan även förekomma i andra rum som kök, badrum och tvättstugor.

Våra saneringsexperter kommer att ge er råd för åtgärder som krävs för att hantera fukt på vinden eller krypgrunden. Ibland kan det behövas göras en vindavfuktning eller installeras en avfuktare för att se till att fukten inte kommer tillbaka. 

Fukt på vinden

Om ni upptäcker fukt på vinden är det viktigt att ni åtgärdar problemen så tidigt som möjligt, innan det leder till mögel. Hos Fuktskadecenter använder vi oss av flera tekniker för att mäta fuktigheten i ett rum, bland annat genom att använda en fuktmätare som mäter luftfuktigheten på vinden. Om du gjort en fuktsanering på vinden kan det vara så att det inte räcker helt, utan det krävs även en avfuktning. Detta åtgärdas genom att installera en avfuktare på den plats där det är mycket fukt.

Fukt i krypgrunden

Det är mycket viktigt att fukt i krypgrunden åtgärdas omedelbart innan det leder till mögelproblem, vilket kan orsaka problem med byggnadsstrukturen. En fuktsanering i krypgrunden tar bort fukt genom att först identifiera och åtgärda fuktkällan. Därefter används en kombination av tekniker och produkter för att ta bort fukten från krypgrunden och för att förhindra att fukten kommer tillbaka. Hos Fuktskadecenter hjälper vi er att identifiera fuktkällor och bli av med fukten i krypgrunden för gott.