Fuktsanering

Vi på Fuktskadecenter Stockholm har lång erfarenhet av fuktsanering

Vi vet vilken fuktsanering som fungerar bäst i olika utrymmen. Fukt är vanligast i kallvind och i krypgrunder och genom åren har vi upplevt att problemen med fukt har ökat. Ofta handlar det om en lösning där vi både måste fuktsäkra utrymmet permanent så att fukt inte tränger in på nytt, samt att avfukta under en längre eller kortare tid. Om vår fuktundersökning visar att fuktskadan beror på ett konstruktionsfel bör detta åtgärdas.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Recensioner

Vi strävar alltid efter kvalitet och att överträffa förväntningarna. Läs vad andra säger om våra tjänster för att göra välgrundade beslut. Vi ser fram emot att välkomna även dig som en nöjd kund.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Kunniga, trevliga och snabba!

Peter Sparf

Rätt pris och professionella!

Måns Sandsjö

Om det skulle krävas omfattande konstruktions Förändringar av utrymmet som har förhöjd fukt, kan det vara en mer effektiv och ekonomisk lösning att installera en avfuktare som en permanent lösning eller tills konstruktionsändringen är genomförd. En effektiv och mer ekonomisk lösning kan då vara att installera en avfuktare, antingen för att undvika en omfattande renovering, eller som en lösning tills en konstruktionsändring är genomförd. Målet med vår fuktsanering är att nå optimalt fuktskydd för varje utrymme till så låg driftskostnad som möjligt.

Fuktsanering av kallvind

Vindar är extra utsatta för fukt under årets kalla säsong. En förhöjt fukthalt kan leda till vitmögel eller svartmögel på råspont, något som lätt att känna igen på den vita eller svarta beläggningen. På vindar förvaras också gärna organiskt material som drar till sig fukt och mögelsporer. Det kan röra sig av virke, gamla möbler eller kläder som sparas i fall att. Men en fuktig vind är varken till godo för huset eller för eventuella ägodelar som förvaras där, om du vill bevara dem i gott skick. En fuktsanering kan bland annat innebära att rensa vinden på sådant material. Något annat som kan vara aktuellt är mögelsanering. För att möglet inte skall återkomma installerar man en vindsavfuktare i form av en sortpionsavfuktare, vilket ger vinden en torr och mögelfri miljö.

Fuktsanering av krypgrund

Krypgrunden är känslig för förhöjd fukthalt under sommaren och hösten, ofta med mögelangrepp som följd. Detta kan förebyggas genom att man monterar en isolerande ångspärr mot mark. Isolermattan höjer temperaturen i krypgrunden och sänker därmed fukthalten. En ångspärr kan bestå av åldersbeständig plast eller en värmereflekterande armerande markväv. En isolermatta eller annan typ av isolerande ångspärr hindrar även fukt från markens köldstrålning. Efter fuktsanering kan vi behöva installera en sorptionsavfuktare eller annan avfuktare i krypgrunden.

1

Fuktsanering genom förbättrad ventilation

Ett välisolerat hus håller uppvärmningskostnaderna nere, men saknar huset en bra ventilationslösning finns risk för hög luftfuktighet med hälsoproblem som följd. En bra fuktsanering kan därför handla om att hitta en bra ventilationslösning. Genom husets ventilation sugs fukt ut ur huset medan frisk luft sugs in, utan att värmen försvinner såsom sker vid vädring. Ett välisolerat hus som har problem med fukt och mögel kan behöva en översyn av det befintliga ventilationssystemet. Dusch, bad och annan spolning i kranar bidrar till ökad luftfuktighet inomhus, liksom blöta kläder och även inomhusväxter.

Även människor och djur avsöndrar fukt genom utandningen. Man brukar säga att cirka 80 procent av husen saknar tillräckligt ventilation samt 60 procent av lägenheterna. Risken är alltså stor att det även gäller ditt hem. I vår fuktkontroll undersöker vi befintligt ventileringssystem i rum och badrum och föreslår vid behov ett system som en del i husets fuktsanering.

Fuktsanering efter vattenskada

En vattenskada kan komma plötsligt, eller ske till följd av till exempel en droppande slang eller ett läckande rör. Det kan också komma av ett underdimensionerat eller felmonterat avrinningssystem för regnvatten. Det finns exempel på där regnvatten runnit längs husets väggar under många års tid, utan att detta upptäckts eller åtgärdats. När sprickor uppstår i fogar eller i fasaden är fuktskadan ett faktum. En annan vanlig orsak kan vara otillräcklig dränering. Vid försäkringsärenden gör vi en skadeutredning och skriver en skaderapport till försäkringsbolaget.

Kontakta oss för ett pris på fuktsanering i Stockholm

Om ni önskar få ett pris på skadesanering kontakt oss så kommer vi ut för en kostnadsfri offert. Vi på Fuktskadecenter i Stockholm utför fuktsanering i Stockholm, Roslagen, Södermanland samt Mälardalen.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!