Fuktmätning

Undersök fuktnivån i ditt hus med en fuktmätare

Är du osäker på ifall det finns skadlig fukt i ditt hus kan du göra en fuktmätning. Fukt kan leta sig in omärkligt under flera år, utan att du vare sig ser eller känner lukten av den. När fukten utvecklats till mögel har det gått så långt att det finns risk för försämrad hälsa i form av astma, eksem och allergier.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Recensioner

Vi strävar alltid efter kvalitet och att överträffa förväntningarna. Läs vad andra säger om våra tjänster för att göra välgrundade beslut. Vi ser fram emot att välkomna även dig som en nöjd kund.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Kunniga, trevliga och snabba!

Peter Sparf

Rätt pris och professionella!

Måns Sandsjö

Om du låter göra en professionell fuktmätning i tid kan du vidta åtgärder innan fuktproblemen förvärras och blir kostsamma att åtgärda. Anlita professionell expertis för att mäta fukt i väggar och särskilt mäta fukt i trä i ditt hus eller lägenhet.

fuktmätning

Utsatta utrymmen som du särskilt bör genomföra en fuktmätning är vind och krypgrund. Men även andra utrymmen kan få för höga fuktnivåer, till exempel de är dåligt ventilerade och det är blött i marken och luften runt bostaden under långa perioder. Visste du att uppåt 40 procent av alla svenska hus har problem med fukt? Det är alltså inte ett ovanligt bekymmer som drabbar även hus som är byggda med modern byggnadsteknik.

Fuktmätning vind

Bästa sättet att upptäcka fukt på vinden är att mäta fukten med en fuktkvotsmätare, då får du fuktnivåerna redovisade svart på vitt. När fuktmätning av vind görs finns det flera saker att vara uppmärksam på. Bland annat behöver man känna till vilka delar av vinden som är mest utsatt för fukt. Fukt bildas ofta vid kondens i välisolerade och dåligt ventilerade utrymmen. Eftersom varm luft stiger uppåt bildas kondensen oftast vid takfoten. Med andra ord är det takfoten som ofta drabbas först av fukt. När du ska mäta fukt i trä och andra material på vinden bör du alltså placera fuktmätaren vid takfoten. Utför mätningen på den sidan av vinden som mest ligger i skugga. Om inget skuggar vinden brukar vara den delen som ligger mot nordöst.

Fuktmätning krypgrund

Till husets källare når fukten oftast från omgivande mark. Därför bör fuktmätning av källare ske på källargolvet samt grundmurar. En orsak till fukt kan vara en skada materialet eller fuktskyddet. En sådan skada är svår att upptäcka med ögat. Därför bör du utföra fuktmätningen på flera ställen.

Varm luft är fuktigare än kall, därför är källare och krypgrunder mest utsatta för fukt sommartid. Orsaken är att fukten i den varma sommarluften fälls ut när den når det annars så kalla källarutrymmet. En god idé är därför att mäta fukt i väggar och golv i källaren under sommarmånaderna.

Vad orsakar fuktskador i en krypgrund ?

För att minska risken för fuktskador bör du först se till att grundmurar hålls fria från inträngande vatten.

Mät fukten i väggar och trä med marknadens bästa fuktmätare

Fuktmätning kan göras antingen av luftfuktighet eller fuktkvot i trä, betong eller annat material. Mätmetoderna ger liknande indikationer på eventuella fuktproblem, eftersom organiskt material eftersträvar samma fukthalt som luften. En bra fuktmätare ska kunna mäta och redovisa fukt över tid. Men om tiden inte finns rekommenderar vi alltid mätning av fuktkvot i materialet. Efter utförd fuktmätning av vind eller krypgrund läser vi på Fuktskadecenter av eventuella fuktvariationer och för ner dem i ett protokoll. Där kan man tydligt utläsa om utrymmet är drabbat av fukt eller befinner sig i riskzonen för fuktproblem.

Om fuktmätaren placeras fel, vid fel årstid eller om fukten mäts under för kort tid riskerar du att inte upptäcka skadlig fukt. För att din fuktmätningen av vind eller källare ska gå korrekt till bör du anlita fackkunnig expertis.

Vad kostar en fuktmätning?

Kontakta oss för ett pris på fuktmätning. Kontakta oss och uppge om du misstänker fukt i husets vind, i krypgrund eller i något annat utrymme. Uppge också om du misstänker en skada där fukt kan ha trängt in. Med dina uppgifter som grund genomför vi en fuktmätning. Påträffas fukt föreslår vi en kundanpassad åtgärd för avfuktning. Offerten är kostnadsfri och inte på något sätt bindande. Vi på Fuktskadecenter Stockholm erbjuder fuktmätning av krypgrund och vind i Storstockholm med omnejd.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!