Mögelsanering vind

Kallvinden är det oisolerade utrymmet på ditt hus närmast yttertaket. Oisolerade vindsutrymmen är en etablerad byggnadsteknik som är vanlig på hus över hela Sverige. Men allt eftersom priserna på el och boende har ökat har många kallvindar försetts med isolering. I en välisolerad vind stannar regn och fukt som tränger in kvar längre än i en ventilerad kallvind.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Recensioner

Vi strävar alltid efter kvalitet och att överträffa förväntningarna. Läs vad andra säger om våra tjänster för att göra välgrundade beslut. Vi ser fram emot att välkomna även dig som en nöjd kund.

Trevlig kunnig personal. Hjälpsam och lösningsorienterad.

Torbjörn Sköld

Kunniga, trevliga och snabba!

Peter Sparf

Rätt pris och professionella!

Måns Sandsjö

Med tiden kan mögelsporer få fäste, och leda till mögel. Även oisolerade och ventilerade kallvindar är känsliga för fukt och mögeltillväxt, eftersom vindar nästan alltid byggs av virke eller annat organiskt material. Om din vind är utsatt för fukt bör du låta undersöka den för eventuell mögelsanering av vind.

Även kyla spelar roll för att träsponten i din vind inte ska utsättas för mögelangrepp. Värme torkar ut fukt, därför är risken för mögel på vinden mindre under varma och torra sommarmånader. Men under kalla och fuktiga månader växer mögel lätt till sig i vindsutrymmen över hela landet.

Mögelsanering-fuktskadecenter

Varför behöver moderna hus mögelsanering av vind?

Dagens moderna hus är ofta välisolerade, allt för att hålla elkostnaderna nere. Moderna hus saknar ofta en murstock som värmer upp vinden när det eldas i kaminen eller i den öppna spisen. Men problem med mögel har även ökat i hus med murstock, eftersom en öppen spis används mer sporadiskt idag än förr då eldstaden var husets primära värmekälla. Och därmed ett ökat behov av mögelsanering av vind.

För att inte möglet ska utvecklas till ett större angrepp är det viktigt att upptäcka det i tid. Tänk på att angreppet kan sitta djupare i virket än vad ögat ser. Mögel kan även döljas under till exempel en papperstapet. Om du misstänker mögel i virket kan en mögelsanering av vinden behövas.

Hur går mögelsanering av vind till?

Mögelsanering av vind sker med mögeldödande saneringsmedel som väljs ut beroende på vilket material som vinden är byggt av. Medlet appliceras med tryckspruta och kan därmed effektivt tränga in i träet där det tar död på möglet och hindrar ytterligare mögeltillväxt. Vi på Fuktskadecenter i Stockholm använder ofta en saneringsvätska som heter Penetrox. Vätskan ger en mycket bra avdödning av mögel och sporer, utan att efterlämna giftiga restprodukter eller kemikalier. Materialet kan efterbehandlas med en boost som bleker ned den eventuella mögelpåväxt som saneringsvätskan inte rår på.

Mögelborste, rökfoggning och kallfoggning är andra effektiva metoder som vi kan komplettera med för att möglet säkert ska försvinna, utan att återkomma. Läs mer om det under rubriken Mögelsanering. För att förebygga att möglet kommer tillbaka brukar vi rekommendera installering av avfuktare. Läs mer om det under rubriken Avfuktning vind.

Anlita fackkunnig expertis för mögelsanering av vind

Mögel är giftigt och kräver saneringsvätskor som är skarpa och frätande. Därför rekommenderar vi starkt att du anlitar en fackkunnig expert för arbetet. Vid mögelsanering av vind måste såväl näsa, mun och ögon skyddas, men också övriga kroppen. En annan risk med att sanera själv är att man inte får bort alla mögelsporer. Om man till exempel borstar ytan utan att tvätta den kommer sporerna att sprida sig, samtidigt som möglet i de flesta fall stannar kvar. En annan risk med att ytan inte blir fullständigt sanerad är att sporerna stressas och istället ökar explosionsartat i antal.

Kontakta oss för ett pris på mögelsanering av vind

Kontakta oss om du misstänker att du behöver mögelsanering av vind. Skicka gärna foto på angreppet så får vi lättare en uppfattning om mögelsort och angripet material. Utifrån de uppgifterna uppskattar vi ett pris på mögelsanering av din vind. Offerten är kostnadsfri och inte på något sätt bindande. Vi kan utföra en kostnadsfri besiktning av skadan på plats, för att ge en korrekt offert. Vi på Fuktskadecenter Stockholm utför mögelsanering av vind i Stockholm, Roslagen samt hela Mälardalen.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!