Sanering av krypgrund och vind

En sanering kan vara till nytta om du har drabbats av mögel, fukt, radon eller obehagliga lukter.

Mögelsanering i Stockholm

Mögelsanering Stockholm

En mögelsanering i Stockholm är något du kan ha behov av om du fått stora problem med mögel i ditt hus. Det kan vara mögel vind, mögel krypgrund eller mögel källare som behöver åtgärdas.

Fuktsanering

Fuktsanering

Du som har mycket fukt i huset kan ha behov av att göra en fuktsanering. Det för att undvika att problem med mögel och annat kan uppstå.

Avfuktning

Avfuktning

Om du gjort en fuktsanering så kan det vara så att det inte räcker helt, utan det krävs även en avfuktning. Det genom att installera en avfuktare på den plats där det är mycket fukt.

Fuktkontroll

Fuktkontroll

Misstänker du att du har ett hus som är alldeles för fuktigt? Det kan leda till stora mögelangrepp, röta och svamp. För att undvika det, så kan problemen upptäckas i tid med en fuktkontroll. Därefter kan man satsa på en fuktsanering.

Luktsanering

Luktsanering

Hus kan drabbas av olika lukter, många gånger rätt så otrevliga sådana. Det kan vara bra att lokalisera var lukten kommer från, vad det beror på samt utföra åtgärder så som luktsanering samt tas bort orsaken till lukten.

Ozonbehandling av hus

Ozonbehandling

Om du har en lukt som är svår att få bort, så kan det vara bra att göra en ozonbehandling. Med en sådan kan du få bort mögellukt så väl som andra obehagliga lukter.

Radonsanering

Radonsanering

Radon är något som kan finnas i hus, utan att du ser det, eller märker av det. Radon är en luktfri gas, som kan vara hälsofarlig över tid. Om du misstänker att ditt hus är drabbat, då kan det vara bra med en radonsanering.

Luftrenare

Allt fler blir sjuka i allergier från mögel och emissioner. Därför tycker vi det är så viktigt att arbeta för en bättre inomhusmiljö. Sedan flera år tillbaka är vi återförsäljare av Kleenairs effektiva luftrenare som renar luften från mögelgifter, luktsmitta, damm, pollen, röklukt med mera.

Mögelsanering vind

Kallvinden är det oisolerade utrymmet på ditt hus närmast yttertaket. Oisolerade vindsutrymmen är en etablerad byggnadsteknik som är vanlig på hus över hela Sverige. Men allt eftersom priserna på el och boende har ökat har många kallvindar försetts med isolering.

Mögelsanering krypgrund

En krypgrund är en enkel konstruktion under huset som ventileras med uteluft. Gamla tiders torpargrunder hade en murstock som höll utrymmet varmt när det eldades i kaminen eller öppna spisen.

Vindsavfuktning

Visste du att en fjärdedel av alla vindar i Sverige uppskattas vara utsatta för fukt? Risken för fukt är störst på vintern, eftersom fukt som tränger in utifrån stannar kvar när luften inte värms upp.

Krypgrundsavfuktning

Fukt i krypgrund och andra källarutrymmen är vanligt i ett land som Sverige där såväl varma som kalla årstider kan bjuda på regn och fukt under längre perioder.

Fuktmätning

Är du osäker på ifall det finns skadlig fukt i ditt hus kan du göra en fuktmätning. Fukt kan leta sig in omärkligt under flera år, utan att du vare sig ser eller känner lukten av den.