Tjänster

Sanering av krypgrund och vind

En sanering kan vara till nytta om du har drabbats av mögel, fukt, radon eller obehagliga lukter.

mögelsanering

Mögelsanering Stockholm

Fuktsanering

Avfuktning

Fuktkontroll

Luktsanering

Luftrenare

Mögelsanering vind

Mögelsanering

Mögelsanering krypgrund

Vindsavfuktning

Krypgrunds
avfuktning

fuktmätning

Fuktmätning

Mögelanalys