Tjänster

Utredning

Våra tekniker går tillsammans med kunden igenom fastighetens problem. Teknikern gör sen en okulär besiktning samt fuktmätning och vid behov tas prover för att skicka in till analys. Därefter får kunden ett åtgärdsförslag med offert. Vi gör sedan det som behövs för att få bukt med problemet vilket kan vara en fukt- eller mögelsanering, installation av avfuktare eller en luktsanering. Efter problemet är åtgärdat utförs en kostnadsfri efterbesiktning inom ett år efter utfört arbete.

Åtgärder fukt & mögel

Akut vattenskada

Vi utför åtgärder vid akuta vattenskador. Vi kan utföra hela processen från akutarbetet till installation av fuktare samt ombesörja återställning.
Vi besiktar och upprättar skriftliga skaderapporter till försäkringsbolag efter vattenskada.

Mögelsanering

Vi har många års erfarenhet av mögelsaneringar i boyta, vind och krypgrund. Dessutom har vi all utrustning som krävs för att göra det säkert, miljövänligt och effektiv läs mer under mögelsanering. Om pris för mögelsanering önskas kontakta oss.

Installation av avfuktare

Vi installerar sorptionsavfuktare och TrygghetsVaktens avfuktare. En avfuktare bör installeras efter en mögelsanering för att förhindra att möglet kommer tillbaka.

Montera ångspärr/isolering

Vi monterar åldersbeständig plast, värmereflekterande armerad markväv och isolermattor.

Rensning av organiskt material i krypgrund

Organiskt material utgör en källa för lukt och mögelgifter därför ska detta bort innan ångspärr monteras.