Behöver ditt hus en lösning för avfuktning?

Även om du låter utföra en fuktsanering kan det ta tid innan fukten torkar ur golv, bjälklag och andra delar av husets konstruktion. Huset har sin konstruktion och det går inte att flytta, och klimatet går inte att ändra. Isolering, dränering och nya ventilationssystem till trots kommer regn och snö fortsatta att falla, och solen lysa med sin frånvaro i långa perioder. Så hur ska du kunna bli säker på att fukt, mögel och kanske röta inte kommer tillbaka? För både din familjs skull och med tanke på husets värde måste du kunna känna dig trygg i att ditt hus blir torrt och kommer fortsätta vara det. Då är avfuktning ett bra val.

Vi erbjuder effektiva lösningar för avfuktning

Många som ställs inför ett fuktskadat hus ser dyra konstruktionsändringar framför sig. Ändringar som man kanske varken har tid eller råd att genomföra på en gång, eller ens det närmaste året. En säker lösning för avfuktning kan vara att installera en eller flera avfuktare i husets krypgrund och/eller på kallvinden. Då håller sig luften torr i det fuktskadade utrymmet, och organiskt material får chansen att torka ut. Samtidigt kan du känna dig säker på att huset, lägenheten eller utrymmet förblir torrt även under regniga perioder. Vi på Fuktskadecenter har flera effektiva lösningar för avfuktning.

Avfuktning efter vattenskada

Efter en vattenskada är det vanligt att man behöver torka skadade delar i byggnaden. Detta utförs bäst genom att ställa ut avfuktare som torkar skadan innan man återställer det vattenskadade utrymmet. återställning kan ske. Vi  på Fuktskadecenter i Stockholm har ett flertal olika akutavfuktare för vattenskador. Vi hyr även ut akutavfuktare.

Avfuktning av källare

Källare kan ofta ha en kall och fuktig miljö där det lätt kan bildas mögel. I vissa källare är det lämpligt att montera en avfuktare, vilket ger en torr och mögelfri miljö.

Avfuktning kallvind – Vindsavfuktning

För avfuktning av kallvindar finns särskilda vindsavfuktare som vi ser till att installera där de verkar som mest effektivt. Vindsavfuktare kan vara klimatstyrda eller av typen sorptionsavfuktare som suger upp fukten i utrymmet, en teknik som kallas sorption. En bra vindsavfuktare ger ett säkert skydd inte bara mot fukt utan även från lukt och framtida angrepp av mögel och röta. För att hitta rätt lösning på avfuktning för din kallvind gör vi fuktkontroller och fuktmätningar och okulär besiktning på plats. Vi hjälper dig med en vindsaftuktning. Vill du läsa mer om vindsavfuktning?

Krypgrundsavfuktning

Om fukten finns i krypgrunden kan vi behöva installera en sorptionsavfuktare. En sorptionsavfuktare erbjuder avfuktning genom att hålla luftfuktigheten på en konstant låg nivå. Det är ett förfarande som förhindrar ovälkommen mögeltillväxt. Vi arbetar även med avfuktare för krypgrund som arbetar termiskt. Den termiska avfuktaren består vanligtvis av värmeslingor som värmer luften i utrymmet när det finns risk för kondens. Varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft, som lättare släpper ifrån sig fukten i form av kondens. En termisk fuktare är underhållsfri och används mer som ett skydd mot kondensproblem i krypgrunder. Trygghetsvakten är en svensk tillverkare av termiska avfuktare. Vi hjälper dig med en krypgrundsavfuktning. Vill du läsa mer om krypgrundsavfuktning?

Fuktsäkra med marknadens bästa avfuktare

För vind och kallvind arbetar vi med marknadens ledande tillverkare av energisnåla och effektiva avfuktare. Trygghetsvakten Vind Classic är en smart klimatstyrd vindsavfuktare som skyddar vinden till en mycket låg driftskostnad. Även vindsavfuktare av typen sorptionsavfuktare ger vinden ett mycket bra skydd mot mögel och fukt. För krypgrunder arbetar vi främst med sorptionsavfuktare. Alla lösningar för avfuktning som vi på Fuktskadecenter Stockholm arbetar med bygger på modern teknik som erbjuder minimalt underhåll, har låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet.

Kontakta oss för ett pris på avfuktning i Stockholm

Uppge om du känner till skadans ursprung samt om fukten finns i husets vind, i krypgrund eller i något annat utrymme. Med dina uppgifter som grund gör vi en fuktkontroll och rekommenderar en åtgärd för avfuktning. Offerten är kostnadsfri och inte på något sätt bindande. Vi på Fuktskadecenter Stockholm erbjuder avfuktning och installerar avfuktare i Storstockholm med omnejd.

Behöver ditt hus en lösning för avfuktning?

Även om du låter utföra en fuktsanering kan det ta tid innan fukten torkar ur golv, bjälklag och andra delar av husets konstruktion. Huset har sin konstruktion och det går inte att flytta, och klimatet går inte att ändra. Isolering, dränering och nya ventilationssystem till trots kommer regn och snö fortsatta att falla, och solen lysa med sin frånvaro i långa perioder. Så hur ska du kunna bli säker på att fukt, mögel och kanske röta inte kommer tillbaka? För både din familjs skull och med tanke på husets värde måste du kunna känna dig trygg i att ditt hus blir torrt och kommer fortsätta vara det. Då är avfuktning ett bra val.

Vi erbjuder effektiva lösningar för avfuktning

Många som ställs inför ett fuktskadat hus ser dyra konstruktionsändringar framför sig. Ändringar som man kanske varken har tid eller råd att genomföra på en gång, eller ens det närmaste året. En säker lösning för avfuktning kan vara att installera en eller flera avfuktare i husets krypgrund och/eller på kallvinden. Avfuktare har flera fördelar. De håller luften torr i det fuktskadade utrymmet så att organiskt material får chansen att torka ut. När vi väljer avfuktare ser vi till hela utrymmet och kundanpassar valet av avfuktare efter fuktnivå, ventilation samt utrymmets storlek och temperatur. Med våra förstklassiga avfuktare kan du känna dig säker på att huset, lägenheten eller utrymmet förblir torrt. Ofta låter vi avfuktaren bli en del av en helhetslösning för råda bukt på fuktproblemen och säkert hålla utrymmet torrt över tid.

Avfuktning efter vattenskada

En vattenskada kan komma plötsligt eller långsamt. Om en vattenledning läcker eller fukt tränger in utifrån på ett dolt ställe i huset eller lägenheten kan skadan pågå omärkt i flera månader, kanske år. En obehandlad vattenskada kan orsaka mögel eller skada bärande bjälklag. Även en akut vattenskada kan kräva avfuktning, för att säkert få alla delar i utrymmet torra och undvika värre skador längre fram.

Oavsett vattenskada är det vanligt att man torka skadade delar i byggnaden med avfuktning. Detta utförs bäst genom att ställa ut en eller flera avfuktare innan man återställer det vattenskadade utrymmet. Efter en översvämning, exempelvis om ett rör sprungit läck, finns risk för akut vattenskada. En sådan akut situation kräver särskilt kraftfulla avfuktare. Vi på Fuktskadecenter i Stockholm har ett flertal olika akutavfuktare för akut avfuktning.

Fuktsäkra med marknadens bästa avfuktare

För all avfuktning arbetar vi med marknadens ledande tillverkare av energisnåla och effektiva avfuktare. Trygghetsvakten Vind Classic är en smart klimatstyrd vindsavfuktare som skyddar vinden till en mycket låg driftskostnad. Även vindsavfuktare av typen sorptionsavfuktare ger vinden ett mycket bra skydd mot mögel och fukt.

För avfuktning av krypgrund arbetar vi främst med sorptionsavfuktare. Alla lösningar för avfuktning som vi på Fuktskadecenter Stockholm arbetar med bygger på modern teknik som erbjuder minimalt underhåll, har låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet.

Kontakta oss för ett pris på avfuktning i Stockholm

Anlita fackkunnig expertis för att bli av med fuktproblem på vinden eller i källaren. Risken är stor att fukten kommer tillbaka efter avslutad behandling, en risk du då undviker. Kontakta oss och uppge om fukten finns i husets vind, i krypgrund eller i något annat utrymme. Uppge också om du känner till skadans ursprung. Med dina uppgifter som grund tar vi fram en helhetslösning med fuktkontroll och rekommenderar en kundanpassad åtgärd för avfuktning. Vi kommer även uppskatta ett separat pris på avfuktning. Offerten är kostnadsfri och inte på något sätt bindande. Vi på Fuktskadecenter Stockholm erbjuder avfuktning och installerar avfuktare i Storstockholm med omnejd.