Mögelsanering Stockholm

Vi utför mögelsaneringar i Stockholm med omnejd. En mögelsanering i kypgrund och vind kan göras på flera olika sätt men generellt finns det ingen mögelborttagning som fungerar för alla. Även om det endast är lite mögel som syns så kan det vara en god idé att göra en mögelsanering. Detta beror på att mycket mögel kan vara osynligt för det mänskliga ögat. Efter utförd mögelsanering bör en avfuktare installeras så att problemen inte kommer tillbaka. Vilka olika mögelsaneringar som vi kan göra, mögelsaneringens tillvägagångssätt och dess olika fördelar och nackdelar förklaras nedanför.

Mögelsanering

Saneringsmedel

Vi använder bl.a. Penetrox PF saneringsvätska, medlet ger en mycket bra avdödning av mögel och sporer. Genom att vi tillsätter en boost så uppnår man en viss nedblekning av mögelpåväxten från materialet.
Peneterox lämnar inga giftiga restprodukter efter utförd sanering.
Vi kan även utföra sanering genom foggning, vilket innebär att man hettar upp saneringsvätskan i en fogger till en kemisk rök. Fördelen med denna typ av sanering är att röken kommer åt i trånga utrymmen.

Man kan sanera mögelpåväxten med en lösning beståendes av natriumhypoklorid. En ofta använd lösning till denna form av mögelsanering är AMP-91 som är mycket kraftfull. Även om AMP-91 och lösningar med natriumhypoklorit som är avsedda för mögelsanering är mycket kraftfulla så reagerar dessa ämnen med luften och omvandlas efter ett dygn till koksalt och vatten som är ofarligt. Den största nackdelen är att en mögelsanering med AMP-91 och andra natriumhypokloritsaneringar måste göras i utrymmen över 7°C. Detta gör att utrymmet som ska saneras behövs värmas upp om mögelsaneringen ska utföras vintertid. Dessutom måste fullständig skyddsutrustning bäras, eftersom AMP-91 och natriumhypokloritlösningar, som används vid mögelsanering, är frätande. På grund av att koksalt sitter i träet missvisar det fuktkvotsmätaren och därför måste också en bit referensvirke monteras upp efter sanering.
Vid sanering med AMP-91 är det viktigt att installera lämplig avfuktare på grund av att saltet kan kondensera till vatten vid fuktig miljö.

 

Ozonbehandling

En effektiv saneringsmetod för sanering av mögel är ozonbehandling.

Ozonet bryter ned mögel-mögelsporer, bakterier m.m.Ozonsanering är även effektivt mot

Luktsmitta efter mögelskador, rök m.m.

Efter avslutad sanering vädrar man utrymmet och eventuell restozon som finns kvar återgår till vanligt syre, alltså inga gifta restprodukter lämnas efter sanering.

Borsyra och Borater

Dessa används främst när man ska förhindra rötsvampsangrepp på virke. Rötsvamp är inte förekommande i en fungerande huskonstruktion då de kräver 25% fuktkvot. På grund av detta är borsyra och borater minst lämpliga för att mögelsanera en krypgrund eller vind.

Alla krypgrunder och vindar är unika, därför brukar vi utföra en besiktning för att kunna ge det bästa och mest prisvärda åtgärdsförslaget gällande sanering, installation avfuktare och övriga förbättringar så att utrymmet blir fuktsäkrat.