Mögel krypgrund

I den här artikeln ska vi gå igenom krypgrundens för- och nackdelar och besvara varför många krypgrunder drabbas av fukt- och mögelskador. Vi kommer också ta upp hur vi åtgärdar och förebygger fukt- och mögelskador. Innehåll Krypgrunder Krypgrunden kallas ofta för torpargrund, trots att det rör sig om två olika typer av konstruktioner. En krypgrund [...]

Vad är en krypgrund?

En krypgrund är en modernare version av den äldre torpargrunden och plintgrunden, och består oftast av en murad husgrund som lyfter huset från marken. Genom att lyfta huset från marken skapas ett luftutrymme mellan marken och bostaden, där uteluft kan cirkulera fritt med hjälp av ventiler i grundmuren. Ovanpå grundmuren placeras ett välisolerat bjälklag av [...]
mögelsanering

Mögelsanering

Om ett mögelangrepp har utvecklats så långt att du både kan se och känna lukten av det, så är det nödvändigt att göra en mögelsanering. Med en mögelsanering i Stockholm går det att komma tillrätta med problemet. Man har en viss turordning vid en mögelsanering. Det är att säkerställa att skadan som inträffat inte upprepas, samt sanera [...]

Avfuktning vind

Om du upptäckt att din vind har mycket fukt, så kan det vara bra att satsa på en vindsavfuktning. Fukt på vinden är inte ovanligt att drabbas av. Särskilt under den kallare delen av året. För att du ska undvika framtida problem med mögel är det en god idé att göra en avfuktning av vind. Det [...]

Avfuktning krypgrund

En avfuktning av krypgrund kan vara nödvändigt om det är så att den är mycket fuktig. Om du inte gör något åt fukten så kan det nämligen leda till att det uppstår mögel så väl som att fukten kan leda till röta. För att avgöra om du behöver göra avfuktning av torpargrund eller av krypgrund, [...]

Luftrenare allergi

Vad är en luftrenare? En luftrenare är ett effektivt sätt att förbättra luftkvaliteten i ditt hem, särskilt om du lider av allergier eller astma. En luftrenare kan hjälpa till att ta bort pollen, damm, katthår, mögelgifter och andra luftburna partiklar från luften. Det finns olika typer av luftrenare på marknaden som alla använder olika tekniker [...]

Luftfuktighet inomhus

Fukt kan enkelt leta sig in i hemmet obemärkt, utan att du varken ser eller känner doften av den. För att undvika mögel och röta, bör du kontrollera luftfuktigheten både inomhus och i eventuella källare och krypgrunder. Här tar vi en närmare titt på vad luftfuktighet egentligen innebär och vad du kan göra för att [...]

Vad är en kallvind?

En kallvind är ett oisolerat utrymme mellan yttertaket och isoleringen på ditt hus. Då kallvinden ventileras med luft utifrån, är temperaturen ofta varm under sommaren och kall under vinterhalvåret. Förr behövde man relativt lite isolering mellan vinden och bostaden, då man i regel hade eldstaden igång året om. Eldstaden förde på så vis över värme [...]
jordbakterier

Jordbakterier

Funderar du på vad är jordbakterier? Jordbakterier kallas även för mögelbakterier eller för actinomycetiter. Jordbakterier finns naturligt i jorden och dessa kan även komma att växa i hus. Då särskilt i hus med krypgrund eller med torpargrund. Dock kan de även återfinnas överallt i ditt hus, om fukthalten är för hög. Lukten av jordbakterier påminner [...]

Isolera krypgrund

I den här artikeln förklarar vi varför du ska isolera krypgrunden. Du får bland annat svar på frågor om när du behöver genomföra en krypgrundsisolering, hur du monterar en ångspärr i krypgrund och hur marken isoleras i krypgrunden. Sammanfattning Så gör du för att isolera krypgrunden: Man ser till att markytan är rensad från löst [...]