Luftfuktighet inomhus

Fukt kan enkelt leta sig in i hemmet obemärkt, utan att du varken ser eller känner doften av den. För att undvika mögel och röta, bör du kontrollera luftfuktigheten både inomhus och i eventuella källare och krypgrunder. 

Här tar vi en närmare titt på vad luftfuktighet egentligen innebär och vad du kan göra för att hålla luftfuktigheten inomhus på en normal nivå. 

Rekommenderad luftfuktighet inomhus

När man pratar om relativ luftfuktighet, innebär det helt enkelt att man mäter mängden av vattenånga i luften, vilket oftast beskrivs i procentform. 

En låg luftfuktighet inomhus förekommer oftast på vintern och kan orsaka torrhet på hud, slemhinnor och växter, medans en hög luftfuktighet kan vara en grogrund för både mögel, virus och bakterier. Hög luftfuktighet kan orsaka allvarliga hälsoproblem och kan både leda till astmaattacker och förvärra allergisymptom. 

Vad är då en normal luftfuktighet hemma? Oftast beror det på vilket utrymme man åsyftar till och det varierar beroende på utomhusklimat och årstidsförändringar. Men oftast brukar man säga att den optimala luftfuktigheten för inomhusmiljöer ligger runt cirka 30-50%. Detta gör att du får en behaglig luft hemma som gör det lättare att andas och som dessutom hämmar tillväxten av bakterier och mögel. För att förhindra damm och spridning av bakterier bör luftfuktigheten ligga runt 45%, då de flesta bakterier trivs i miljöer med en luftfuktighet över 55%. Helst bör du undvika en luftfuktighet över 70% under en längre tid, då detta kan orsaka problem med både mögel, röta och allergier. I dessa fall kan en avfuktning hjälpa till att skapa en hälsosammare miljö i hemmet

Luftfuktighet krypgrunder

Luftfuktigheten i krypgrunder tillåts vara något högre än i själva bostaden. Det är först vid en långvarig luftfuktighet på 70% som risken för fuktskador ökar. När man mäter fuktigheten i krypgrunder är det viktigt att man kollar på fuktkvoten, alltså fukten i organiskt material, då mögel gärna växer på organiskt material som trä, textil och papp. I krypgrunder bör fuktkvotens medelvärde ligga på ca 11-14 % FK. Om du misstänker hög luftfuktighet i krypgrunden bör du installera en avfuktare som hjälper dig att ta bort överflödig fukt ur luften och kan på så vis minska risken för att mögel uppstår.

Luftfuktighet källare

Precis som för krypgrunder tillåts källare att ha en högre luftfuktighet än själva bostaden. Ofta kan hög luftfuktighet i källaren orsakas av att vatten har tagit sig in på något sätt eller att fuktig luft utifrån eller från bostaden har spridit sig till källaren. I dessa fall bör du även göra en fuktmätning och installera en avfuktare för att minska risken för mögel och röta. 

Luftfuktighet sovrum

För bästa luftfuktighet i sovrummet, försök hålla luftfuktigheten mellan 30-50%. Detta är en bra luftfuktighet som inte bara kommer att bidra till en bättre sömn, utan kommer också att hjälpa dig att undvika torr och irriterad hud, samt motverka allergier. För att främja en hälsosam luft i sovrummet kan du installera en avfuktare eller luftrenare som hjälper till att hålla luftfuktigheten på en bra nivå, samtidigt som den håller luften ren från damm, virus och andra osynliga partiklar. 

Hur kan man påverka luftfuktigheten inomhus?

Hög luftfuktighet och dålig ventilation bör åtgärdas, oavsett om det har lett till mögel eller inte. Behandlar du endast möglet, men vidtar inga åtgärder för hög luftfuktighet så kommer du snart att ha samma problem igen. 

Att installera en avfuktare är en effektiv lösning för att hålla luftfuktigheten inomhus på en normal nivå, samtidigt som den gör luften behaglig och hämmar tillväxten av skadliga bakterier.

Om du misstänker att du har en hög luftfuktighet i hemmet bör du inte vänta med att göra en fuktmätning eller avfuktning som snabbt kan avgöra om det finns risk för mögel i ditt hem. Väntar du tills mögel redan har uppstått så kommer det att krävas mer ingående åtgärder för att hantera problemet som även kan förvärras om det sprider sig i hemmet.