Fukt i krypgrund

Är det så att du drabbats av fukt i krypgrund, så behöver du inte få panik. Fukt och mögel i detta utrymme är nämligen mycket vanligt. En krypgrund med fukt går dock att åtgärda och det med ganska enkla medel. Du bör se till att göra det före möglet hinner dyka upp. Det är i stort sett alltid fukten man upptäcker först. Fukten i sig kan sedan leda till att det blir mögelangrepp, så det är viktigt att du direkt då upptäcker att krypgrunden är fuktig gör något åt saken.

För att kontrollera hur fuktig din krypgrund är så kan du göra en fuktkontroll. Antingen på egen hand eller genom att anlita ett företag som är proffs på fukt och mögel. För att mäta fukthalt i din krypgrund så kan du använda dig av en fuktkvotsmätare. Det går även använda en enklare variant av fuktmätare.

Innehåll

Hur kan du upptäcka fukt i din krypgrund?

När det gäller fukt i krypgrund så kan du upptäcka det på flera sätt. Dels kan du känna av att det finns en hög luftfuktighet i din krypgrund. Det brukar även kännas på lukten. Sedan kan fukt i krypgrund även upptäckas genom att det skett färgförändringar. Det är idag inget ovanligt att krypgrunder drabbas av fukt och behöver någon form av åtgärd. En sådan åtgärd är en fuktsanering. Efter att en sådan är utförd kan det även vara bra att installera en avfuktare av något slag. Det för att göra en avfuktning av utrymmet. En krypgrund som drabbats av fukt kan även drabbas av mögel. Det eftersom fukten i sig leder till en mikrobakteriell påväxt.

Så förebygger du fuktskada i krypgrunden

Om du vill undvika att drabbas av fukt i torpargrund så finns det förebyggande åtgärder du kan ta till. Bland annat bör du kontrollera din krypgrund, minst två gånger per år. Var uppmärksam på tecken som lukt, färgförändringar och synliga angrepp av mögel. Bra tider att inspektera är under våren och hösten. En annan åtgärd kan vara att installera en permanent avfuktare som kan hålla fukten borta från krypgrunden. Misstänker du att det redan finns fuktskador i din krypgrund så bör du kontakta en expert för en grundlig besiktning. Det så att du kan få hjälp att göra en avfuktning av krypgrunden.

Därför blir det fuktproblem i din krypgrund

Fukt i krypgrund kan bero på olika saker. En anledning är att när det under sommaren är varm luft, som sedan ventileras in i grunden så kommer den att kylas ner där rätt så snabbt. Det gör att det bildas en högre luftfuktighet. Det kan även bli kondens. Det blir då en miljö där mikroorganismer trivs och utvecklas. Är det dessutom så att din krypgrund utsätts för mer fukt tack vare vatten som läcker in så ökar risken för tillväxten av dessa. Det i sin tur leder till en lukt som kan ta sig in i huset.

Så blir du av med fukt i krypgrunden

Det finns en del praktiska åtgärder du kan ta till så att du blir av med fukt i krypgrunden. Bland annat är det en god idé att se över din dränering. Det är en fördel att ha en välfungerande dränering runt själva krypgrunden. Du kan dränera med rör eller med så kallade grusdiken. Tänk på att marken ska luta ut från själva grunden. Det så att vattnet rinner bort från den. Du bör även se till att minska mängden vatten runt om din grund. Det gör du genom att ha ett dagvattensystem som fungerar. Det innebär att ha hängrännor och stuprör som kan leda bort dagvattnet från huset.

Andra åtgärder du kan göra är att låta bli att ha planteringar runt själva grunden. Du bör även se till så att inget organiskt material förvaras i din krypgrund. För den typen av material suger gärna åt sig en hel del fukt. Du kan även satsa på att isolera kallvattenledningar om du har sådana. Det gör att du blir av med kondensbildningen som annars blir på dem.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!