Fukt på vind

Upplever du fuktproblem på vinden? Fukt på vind är ett vanligt förekommande problem. De allra flesta fuktskador uppstår under vinterhalvåret. Om din vind är fuktig så kan det leda till större problem. Det eftersom fukten kan orsaka så väl mögel som röta. Om du har en vind med fukt är det bra att direkt sätta in en åtgärd. Det kan till exempel vara en god idé att sätta in en avfuktare, även om du inte har upptäckt skador eller fukt. För att vara på den säkra sidan kan du även göra en fuktmätning.

Innehåll

Hur kan du upptäcka att du har fuktig vind?

Vad ska du göra om du har en fuktig vind? Det behöver inte vara hela världen om det är så att du drabbats av fukt i ditt vindsutrymme. Det går att åtgärda det. Det viktiga är att upptäcka det i tid. Du bör helst se till så att du varje vinter kontrollerar hur vinden ser ut. Det kan du göra genom att lukta, känna och titta.

Om det luktar unket på din vind så innebär det ofta ett tecken på att mögel har börjat gro. På vinden är det vanligt att drabbas av vitmögel så väl som svartmögel. Så leta efter små svarta prickar eller ett vitt ”damm”. Detta brukar finnas på insidan av taket. Du kan med fördel använda en ficklampa för att lysa på ytorna. Det är oftast vid takfoten samt vid husets nordöstra sidan som skadorna börjar.

Mät fukten på vinden

Fukten på vinden är inte alltid synligt för det blotta ögat. Om din vind har mycket fukt, så kan det orsaka mögel, vilket kräver en mögelsanering. Du bör därför för att vara säker se till att mäta fuktnivån på din vind. Det kan du göra genom att använda en luftfuktighetsmätare, eller genom att anlita en fukttekniker.

Om du mäter på egen hand så är det smart att använda en fuktkvotsmätare. Denna ska du använda vid insidan av yttertaket alltså vid råsponten, samt vid takstolarna. Det finns fuktkvotsmätare, med två metallstift. Dessa trycks in i virket för att kunna mäta fukten. Fuktkvoten bör inte överstiga 16 %. Skulle den ligga över det, så följ upp med en ny mätning ett par månader senare. Fuktkvoten kan nämligen variera beroende på vad det är för årstid. Beroende på hur din situation ser ut kan det även vara aktuellt med en avfuktning av vinden.

Fukt på vind, vad kan du göra?

Om du upptäcker fukt på din vind, så kan du försöka åtgärda det på egen hand till att börja med. Det kan du göra genom att täta vindbjälklagret. Du bör även se till att ventilera ditt boende, särskilt dina våtutrymmen. Det så att du minskar fukten i luften som sedan strömmar till utrymmet på vinden. Det är alltså viktigt att ha en bättre ventilation i bostaden. Ökad ventilation på vinden däremot är inte att rekommendera. Det kan nämligen göra skadorna värre.

Förebygg fukt på vind

För att du ska slippa problem med fuktig vind, så är det bra att regelbundet se till att kontrollera den. Det gör att du på ett enkelt sätt kan förebygga förekomsten av fukt på vind. Bland annat bör du kontrollera att alla fönster på vinden är täta samt att de hålls stängda. Även vindsluckan måste vara tät och gärna isolerad.

Se till så att inte golvet är fuktigt och att takbeklädnaden är hel. Om du har rör som går igenom din vind, se då till att dessa är täta samt isolerade. Du bör även kontrollera ditt yttertak, så att det är i gott skick. Det kan du med fördel göra under sommaren. Ofta syns trasiga takpannor eller om det finns sprickor på dem genom att du kollar dem från utsidan. Se även till att du då och då mäter luftfuktigheten på din vind.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!