Avfuktning vind

Om du upptäckt att din vind har mycket fukt, så kan det vara bra att satsa på en vindsavfuktning. Fukt på vinden är inte ovanligt att drabbas av. Särskilt under den kallare delen av året. För att du ska undvika framtida problem med mögel är det en god idé att göra en avfuktning av vind. Det kan göras på olika sätt. Ett bra sätt är att installera en eller flera avfuktare. Före du gör det kan det dock vara bra att göra en fuktsanering. Det beror på hur mycket fukt det är. När det gäller så kallade kallvindar, så finns det särskilda vindsavfuktare att använda. Det kan då vara en avfuktare som är klimatstyrd eller av typen sorptionsavfuktare.

Innehåll

Varför blir min vind fuktig?

Det finns flera olika anledningar till att din vind är fuktig. En orsak till fukt på vind är att under vintern, då det är kallt ute, så tar sig den varma luften i din bostad upp till vinden. När den varma luften då möter den kalla luft som finns där, så kyls den varma luften ner och bildar kondens. Det höjer fuktighetsgraden. En annan anledning till att du måste göra en avfuktning av vind är att du har för mycket ventilation på vinden, som gör att vinden drar åt sig fukt. Det kan då dels vara uteluftsventilationen som blåser in luft som är fuktig, som sedan byggnadsmaterial absorberar upp, dels kan det bero på snö som blåst in.

Hur vet jag att min vind behöver avfuktas?

Det är bra att kontrollera din vind minst en gång per år, gärna under vinter för att avgöra om du behöver avfuktning av vind. Fukt kan vara svårt att upptäcka, men genom att du luktar, känner och tittar så kan du i tid upptäcka om din vind drabbats av fukt. Är det en unken lukt på vinden så brukar detta indikera att mögel har börjat växa. Det är vanligt att vinden drabbas av svartmögel och/eller vitmögel. Du kan ofta se möglet med blotta ögat.

Fukten i sig är dock inte lika lätt att se. Om det nu inte är väldigt fuktigt vill säga. Om du är osäker, mät fuktnivån. Det gör du enkelt med en luftfuktighetsmätare eller en fuktkvotsmätare. Du kan även anlita en fukttekniker. Om du ska mäta fukten på egen hand, så ska du använda fuktkvotsmätaren vid råsponten samt vid takstolarna. Du trycker då in mätarens metallstift i virket. När du mäter så bör inte fuktkvoten vara över 16 %. Om så är fallet, att det är över, följ då upp med ny mätning några månader senare. Är det fortfarande över, då är det bra satsa på avfuktning av vind.

Avfukta din vind

Om det är så att du behöver en avfuktning av vind, så kan du göra det på olika sätt. Ett sätt att gå tillväga för avfuktning av vinden är att använda cellplast för att isolera utsidan av taket med. Ett annat sätt är att installera en avfuktare. Om du behöver hjälp med avfuktning, så finns det företag som sysslar med fuktsanering och avfuktning du kan anlita. Fördelen är att de kan göra fuktkontroller och fuktmätningar för att avgöra vilken metod som krävs för att avfukta din vind.

Vad avfuktning av vind har för pris beror på vem du anlitar och vad de måste göra för att din vind ska bli av med fukten. Skulle det vara så att din vind inte bara drabbats av fukt, utan även av mögel, så är det även bra att göra en mögelsanering. Det före man gör själva fuktsaneringen. Dock är det alltid ett måste att bli av med fukten, annars kommer problemen bara tillbaka.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!