Isolera krypgrund

Det är viktigt att isolera krypgrunden på bästa sätt. Dels av tekniska anledningar för att minska kylan, vilket gör det enklare att stabilisera den tillförda värmen som håller fukten borta. Dessutom är en välisolerad krypgrund av praktiska och ekonomiska skäl bättre, då det gör att den installerade avfuktaren får en lägre strömförbrukning.

Vad är krypgrundsisolering och när behövs det?

Krypgrundsisolering är speciellt utvecklad för att minska fukten i krypgrunder och består ofta av skummad Polyeten. Detta är en effektiv isolering som håller länge och bidrar till minskad fukt i krypgrunden och ger en ökad livsläng på den installerade avfuktaren. 

Krypgrundsisolering kan monteras utefter behov och förutsättningar i krypgrunden. Bland annat brukar man lägga krypgrundsisolering i uteluftsventilerade krypgrunder, då marken och grundmurarna alltid kallare än utomhusluften. När den kalla och varma luften möts bildas det kondensation vilket ökar risken för fuktskador. Krypgrundsisolering separerar den varmare luften i krypgrunden från markens kalla yta, vilket gör att kondenseringen minskar. Materialet ger även spärrskikt mot radon, fukt, jordgaser, bakterier och mögel. Dessutom hindrar krypgrundsisoleringen att lukter och emissioner från marken når upp till bostaden. 

Att installera krypgrundsisolering i kombination med en avfuktare har visat sig vara mycket effektivt för att skydda fuktkänsliga material i krypgrunden. 

  • Krypgrundsisolering är ett bra alternativ om du har en hög luftfuktighet. 
  • Krypgrundsisoleringen skyddar mot kondensation, vilket kan orsaka fukt- och mögelskador.
  • Ångtrycket från marken minskar under sommaren. Detta hindrar att mögel uppstår i marken under isoleringen.
  • Under vintertid skyddar krypgrundsisoleringen mot kylstrålning vilket kan påverka golvbjälklaget och husets konstruktion. 
  • Golven blir varmare och uppvärming för huset minskar
  • Installerade avfuktare blir mer effektiva och energisnåla
  • Det är enkelt att reparera. Uppstår skador på isoleringen är det lätt att åtgärda utan några större kostnader. 

Vad ska man tänka på när man väljer isolering till krypgrunden?

Ett av problemen som vi upplever här i Sverige när vi vill isolera krypgrunder, torpargrunder och plintgrunder är de stora temperatur- och fuktsvängningarna i klimatet. Detta gör det svårare att isolera eftersom vi måste kompromissa för att skydda krypgrunden mot fukt under vintern, samt hålla ute fukt på sommaren. 

När du letar efter krypgrundsisolering finns det flera material att välja bland. Vi på Fuktskadecenter Stockholm brukar använda Isoreflekt som är en ångspärr med bra isoleringsförmåga vilket höjer temperaturen och på så vis skyddar grunden mot markkyla från berg, grus eller sand. Man brukar räkna med att varje grad som temperaturen höjs sänks den relativa fukthalten (RF) i grunden med ca 5%.

Förutom att installera krypgrundsisolering och göra en avfuktning kan du även satsa på att isolera kallvattenledningar om du har sådana. Det gör att du blir av med kondensbildningen som annars bildas på dem. Utöver det så är det även bra att kontrollera att det inte är ett luftläckage och oönskad ventilation in i själva trossbotten eller i isoleringen. Kolla även över isoleringen för golvbjälklaget, då om det är dåligt isolerat kan det även sippra ned värme från bostaden. 

Isolering plintgrund

Plintgrunder är normalt en öppen konstruktion, vilket betyder att plintarna är synliga och uteluften får cirkulera fritt under byggnaden. Då hus med plintgrund inte alls är i kontakt med markunderlaget fungerar själva grunden ofta som en femte vägg och det krävs därför bra isolering i grunden för att golvet inte ska bli för kallt. Det är då främst bjälklaget ovanför plintarna som man isolerar och tjockleken på isoleringen leder till att byggnaden höjs ytterligare en bit från marken. Dessutom bör man även isolera marken för att minska effekten av nedkylning av bjälklaget.