Vad är en torpargrund?

En torpargrund är en vanligt förekommande husgrund för äldre hus. Förr byggdes en torpargrund för att lyfta huset från marken och på så vis undvika fuktskador från marken. Torpargrunder, precis som de modernare krypgrunderna och plintgrunderna har ett utrymme mellan markytan och husgrunden för att främja luftventilation. Till skillnad från en krypgrund har däremot torpargrunden oftast en eldstad vars konstruktion går hela vägen ner till grunden. Detta gör så att värmekällan når utrymmena i torpargrunden och på så vis minskar risken för fuktskador.

Numera är det vanligare att vi ser krypgrunder och plintgrunder, men det finns fortfarande en hel del torpargrunder kvar i äldre hus och torp. Med dagens moderna isolering kan torpargrunden vara en fälla för fuktskador, men med rätt vård och underhåll är torpargrunden både en effektiv och hållbar konstruktion.

Innehåll

Torpargrund konstruktion

Torpargrundens konstruktion kan vara uppbyggd på flera olika sätt, men oftast är den konstruerad på traditionellt vis av stenblock som tillsammans bildar en kallmur, varpå huset byggdes. För att ventilera utrymmet byggdes ett bjälklag innanför kallmuren och man använde ofta jord eller sand för att isolera utrymmet. Konstruktionen bygger på att isoleringen i torpargrunden skyddar huset mot vind och fukt från marken. Luftrummet mellan marken och bjälklaget tillåter luften i torpargrunden att cirkulera och utrymmet värms upp från husets eldstad, vilket skapar en hälsosam luftfuktighet i huset.

Vad orsakar fuktskador i en torpargrund?

Vill du bygga torpargrund finns det flera saker du bör ha i åtanke för att undvika mögel och fukt. Mögel i torpargrund kan orsakas av hög luftfuktighet. Luften i torpargrunden är ofta kall och torr, men under varma sommardagar ökar luftfuktigheten utomhus. När den varma luften möter torpargrundens kalla och torra luft skapar det kondensation i utrymmet. Är torpargrundens konstruktion gjord av trä, masonit eller annat organiskt material kan kondensationen tränga in och utgöra en risk för mögel. Traditionellt sett var fuktskador sällsynta, då man ofta hade husets eldstad igång under stora delar av dygnet. Värmen från eldstaden spred sig även till utrymmena i torpargrunden, vilket resulterade i låg risk för fuktskador. Nu för tiden kan du minska risken för fuktskador genom att installera en avfuktare och en en ångspärr som hindrar att fukt från marken tränger igenom. Du kan även montera ventiler som gör det enkelt att lufta utrymmet under våren och hösten. Har du eldstäder i huset bör du även se till att använda dessa regelbundet för att hålla luftfuktigheten i huset på en bra nivå.

Vilka metoder finns för mögelsanering av torpargrund?

Med dagens moderna isolering och uppvärmningssystem kan torpargrunden vara en källa till fuktproblem. Men däremot finns det idag flera lösningar som gör det enkelt och smidigt att hantera luftfuktighet. Så länge torpargrunden inte drabbats av en omfattande mögelangrepp eller rötsvamp, räcker det oftast med en mögelsanering för att hantera problemet. Bland annat rekommenderar vi alltid att du installerar en avfuktare efter mögelsanering för att skapa ett långsiktigt skydd mot mögel. Ett mögelangrepp orsakas alltid av kontinuerlig luftfuktighet och om inte klimatet förbättras kommer möglet garanterat att komma tillbaka. Även en isolerad ångspärr mot marken är viktigt för att förhindra att fukt kommer upp från marken.

Mögel är giftigt och kräver saneringsvätskor som är skarpa och frätande. Därför rekommenderar vi starkt att du anlitar en fackkunnig expert för arbetet. Vid mögelsanering av torpargrund krävs det ingående säkerhetsåtgärder och såväl näsa, mun och ögon skyddas, men också övriga kroppen. En annan risk med att sanera själv är att man inte får bort alla mögelsporer. Om man till exempel borstar ytan utan att tvätta den kommer sporerna att sprida sig, samtidigt som möglet i de flesta fall stannar kvar.

Steg för att undvika fukt i torpargrunden

  • Gör en fuktmätning och besiktning. Är du osäker på om det finns skadlig fukt i din torpargrund kan du göra en fuktmätning. Fukt kan leta sig in obemärkt under flera år, utan att du vare sig ser eller känner lukten av den.
  • Använd inte torpargrunden till förvaring, då organiskt material lätt binder fukt.
  • Använd eldstäder och spisar regelbundet. Detta förbättrar klimatet i torpargrunden och värmer upp luften i utrymmet och torkar på så vis ut utrymmet.
  • Gör en mögelsanering om det behövs
  • Installera en avfuktare för att förhindra att mögel kommer tillbaka.
  • Installera en ångspärr för att förhindra att fukt från marken tränger igenom.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!