Vad är en krypgrund?

En krypgrund är en modernare version av den äldre torpargrunden och plintgrunden, och består oftast av en murad husgrund som lyfter huset från marken. Genom att lyfta huset från marken skapas ett luftutrymme mellan marken och bostaden, där uteluft kan cirkulera fritt med hjälp av ventiler i grundmuren. Ovanpå grundmuren placeras ett välisolerat bjälklag av trä eller betong som håller utrymmet isolerat från bostaden.

Till skillnad från de äldre torpargrunderna skiljer sig dagens krypargrunder en hel del. Bland annat är det ovanligt att krypgrunder har murstockar som går hela vägen ned i grunden och golvet är oftast mer isolerat än hos de äldre konstruktionerna. Klimatet i krypgrunden är oftast kall och torr, då ingen spillvärme från bostaden sprider sig till utrymmet. Samtidigt ligger grunden på kall och fuktig mark och med dagens moderna isolering kan krypgrunden vara en fälla för fuktskador, men med rätt vård och underhåll är en krypgrund både en effektiv och hållbar konstruktion.

Innehåll

Krypgrund konstruktion

Krypgrundens konstruktion kan vara uppbyggd på flera olika sätt, men oftast består den av en murad husgrund med ett välisolerat bjälklag byggt i trä eller betong. Det är fortfarande vanligt att bygga krypgrunder, speciellt för fabriksbyggda hus.

Oftast byggs en krypgrund med hjälp av 3-4 bärlinor som finns till för att stödja huset och ta upp all last. Grunden byggs sedan med grundbalkar eller grundmurar som oftast består av betong. För att ge utrymmet ett bra luftflöde installeras jämt fördelade ventiler längds med krypgrunden där den friska luften släpps in, samtidigt som kondens och fukt leds bort

Vad orsakar fuktskador i en krypgrund?

Vill du bygga krypgrund finns det flera saker du bör ha i åtanke för att undvika mögel och fukt. Det är vanligt att fuktvärdet är högre i krypgrunder, jämfört med uppe i bostaden. Då krypgrunden byggs på kall och fuktig mark utan spillvärme från huset, är utrymmet ofta relavtivt svalt. Detta kan leda till ökad fuktighet, speciellt under sommaren då den varmare uteluften letar sig in i utrymmet där den kondenserar med den kallare luften. För att minska risken för fuktskador bör du först och främst se över isoleringen från grundmuren och marken. Du bör även göra en avfuktning av krypgrunden genom att installera en avfuktare och en ångspärr som hindrar att fukt från marken tränger igenom. Detta är oftast tillräckligt för att tillföra en kontrollerad mängd värme in i grunden, vilket långsiktigt skyddar krypgrunden från mögelskador.

Vilka metoder finns för mögelsanering av krypgrund?

Idag finns det flera effektiva lösningar som gör det enkelt och smidigt att hantera luftfuktighet i både krypgrund, torpargrund och plintgrund. Så länge krypgrunden inte drabbats av en omfattande mögelangrepp eller rötsvamp, räcker det oftast med en mögelsanering för att hantera problemet. Bland annat rekommenderar vi alltid att du installerar en avfuktare efter mögelsanering för att skapa ett långsiktigt skydd mot mögel. Ett mögelangrepp orsakas alltid av kontinuerlig luftfuktighet och om inte klimatet förbättras kommer möglet garanterat att komma tillbaka. Även en isolerad ångspärr mot marken är viktigt för att förhindra att fukt kommer upp från marken.

Mögel är giftigt och kräver saneringsvätskor som är skarpa och frätande. Därför rekommenderar vi starkt att du anlitar en fackkunnig expert för arbetet. Vid mögelsanering av krypgrund krävs det ingående säkerhetsåtgärder och såväl näsa, mun och ögon skyddas, men också övriga kroppen. En annan risk med att sanera själv är att man inte får bort alla mögelsporer. Om man till exempel borstar ytan utan att tvätta den kommer sporerna att sprida sig, samtidigt som möglet i de flesta fall stannar kvar.

Steg för att undvika fukt i krypgrunden

Vill du undvika problem med krypgrunden är det viktigt att hålla koll på temperaturen och ventilationen i grunden, så att den inte blir för kall eller fuktig. Detta kan enkelt göras genom en professionell fuktmätning, där risken för mögel bedöms.

  • Kontrollera luftfuktigheten. Är du osäker på om det finns skadlig fukt i din krypgrund kan du göra en fuktmätning. Fukt kan leta sig in obemärkt under flera år, utan att du vare sig ser eller känner lukten av den.
  • Använd inte krypgrunden till förvaring, då organiskt material lätt binder fukt.
  • Placera ej rabatter i närheten av husgrunden. Rabatter kräver mycket fukt vilket kan öka fuktigheten i krypgrunden.
  • Gör en mögelsanering om det behövs.
  • Installera en avfuktare för att förhindra att mögel kommer tillbaka.
  • Installera en ångspärr för att förhindra att fukt från marken tränger igenom.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!