mögelsanering

Mögelsanering

mögelsanering

Om ett mögelangrepp har utvecklats så långt att du både kan se och känna lukten av det, så är det nödvändigt att göra en mögelsanering. Med en mögelsanering i Stockholm går det att komma tillrätta med problemet. Man har en viss turordning vid en mögelsanering. Det är att säkerställa att skadan som inträffat inte upprepas, samt sanera allt skadat material. I vissa fall kan det vara så att det skadade materialet måste bytas ut helt.

Det är inte helt ovanligt att det uppstår mögel i din krypgrund, eller mögel på din vind. Tänk även på att det är viktigt att få bort orsaken till möglet. Det innebär att efter en mögelsanering kan det även vara bra att göra en fuktanalys samt en fuktsanering. För får du inte bort fukten så kommer möglet att återvända och du får börja om igen med att sanera mögel.

Innehåll

mögelsanering

Sanering av mögel

Innan man gör en mögelsanering, så sker en analys av hur långt mögelangreppet gått in i huskonstruktionen. Det genom att utföra en fuktteknisk utredning. Det gör att man får reda på om möglet har tagit sin in till inomhusmiljön. En sådan utredning visar även på vilken metod man bör använda för att sanera möglet. Givetvis är det en fördel att förebygga att mögel uppstår, för att slippa mögelsanera överhuvudtaget. Men är det så att möglet redan uppstått så är det viktigt att göra en korrekt sanering. Detta kan man göra med olika metoder.

Saneringsprocessen

Mögelsanering anpassas efter arten, förekomsten och åtkomligheten på möglet. Ett sätt att sanera på är att använda saneringsvätska. Även här är det viktigt att välja rätt. Bland de vätskor som kan användas finns Penetrox PF saneringsvätska.  Sanering sker även via foggning, som innebär att saneringsvätskan hettas upp till en kemisk rök, i en fogger. Sanering av mögel kan också göras med en lösning som består av natriumhypoklorid. En vanlig sort är AMP-91.

Efter användning av det är det viktigt att även installera en avfuktare, för hjälper till med avfuktningen av platsen. Dock kan det som sagt vara läge att även satsa på fuktsanering efter en mögelsanering. Grejen är ju att mögel trivs på fuktiga platser. Så är det fukt kvar efter, så kommer möglet komma tillbaka igen. Därför kan det vara bra att se till att efter du gjort en mögelsanering vind även sanerar fukten. Det även efter sanering av mögel i trä.

Allmänna metoder för sanering av mögel

Det finns två vanliga metoder för att sanera mögel och det är med ozon och kemi. När man använder sig av ozon så dödar det mögel som sitter ytligt samt att det ser även till att bryta ner lukten. Det kan vara bra att veta att ozon bryter även ner målningar i olja, så dessa bör tas bort inför en mögelsanering med ozon.

När det är sanering med kemi så använder man sig av en oxidativ saneringsvätska. Den är mögeldödande. När denna form av sanering görs, så krävs det att man har skyddsutrustning samt omfattande kunskaper. Många av saneringsvätskorna är giftiga.

Mögelgifter och lukten kan vara svår att få bort. Om det är material som har angripits rejält av mögel, så är det bättre att helt byta ut det.

Så slipper du få tillbaka möglet efter en mögelsanering

Om du gjort en sanering av vitmögel eller sanering av svartmögel så vill du ju inte få tillbaka det igen. Om du även ser till att göra en fuktsanering samt installerar en avfuktare så är det större chans att utrymmet blir torrt och fint igen. Torr miljö är bra för där trivs inte möglet på samma sätt. Så för att du ska slippa att få tillbaka det är det som sagt viktigt att se till att åtgärda huvudorsaken till det.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!