Mögelsanering

Fuktskadecenter i Stockholm AB utför mögelsanering och arbetar i hela Mälardalen. Vi har mångårig erfarenhet av att sanera mögel från boytor, vindar och krypgrunder. Till vår hjälp har vi all den utrustning som behövs för att kunna utföra miljösanering på ett effektivt, miljövänligt och säkert sätt.

När organiskt material som till exempel trä utsätts för fukt under en längre tid ökar risken för fukt- och mögelskador. Om fukt kommer i kontakt med ett organiskt material så kan det leda till angrepp av mögel vilket i sin tur leder till en boendemiljö som är dålig för hälsan. Fukt och mögel är aldrig bra för ett hus men krypgrunden och vinden är två av de känsligaste delarna för detta. Misstänker ni att ni har fukt eller mögelproblem? Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Fuktskadecenter i Stockholm AB har ett team av skickliga fukttekniker som är experter på fukt- och mögelskador samt olika byggnadskonstruktioner. Det gör att våra kunder kan känna sig trygga och säkra på att de får åtgärder som är kostnadseffektiva och säkra. Vi väljer alltid den effektivaste metoden när vi tar bort mögel och försäkrar oss om att er bostad ska förbli mögelfritt. Det gör vi genom att till exempel analysera konstruktionen av byggnaden och ventilationen. Vi använder några av de vanligaste varumärkena inom fuktsäkring: Acetec, TrygghetsVakten, Corroventa och Woods.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor, vill ha prisinformation eller om ni behöver hjälp med miljösanering av oss på Fuktskadecenter i Stockholm AB.

Mögel på vind

Under höst- och vintersäsongen har vi ett kallt och fuktigt utomhusklimat i Sverige. Det är under den här perioden som fuktproblem på vindar vanligtvis uppstår. Orsaken till problemen är ofta att fuktig, varm inomhusluft tränger upp på vinden och kondenserar mot främst de kalla takbrädorna, så kallad konvektion. Vindar som är utsatta har ofta mögelangrepp ned mot takfoten samt i delar av takbrädorna.

Tänk på att mögel kan vara svårt att upptäcka eftersom många mögelsorter inte alltid är synliga för det mänskliga ögat. Om ni misstänker att ni har problem på er vind – vänta inte utan kontakta oss direkt!

Vi utför en fuktkontroll och om vinden har mögelpåväxt upprättar vi ett åtgärdsförslag med sanering och fuktsäkring av vinden. När Fuktskadecenter i Stockholm AB utför mögelsanering så använder vi oss bland annat av Penetrox PF saneringsvätska.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert för mögelsanering.