Vitmögel

När man talar om olika mögelarter så benämns de ofta utifrån den färg den har. Just vitmögel är vit till färgen och kan se ut som vitt damm eller krita. Det till skillnad mot svartmögel, som då är svart eller mörk till färgen. Vitmögel är i regel det första mögel som etablerar sig i fuktiga utrymmen så som krypgrund, källare och vind. En del av detta mögel har kvar den vita färgen, medan andra arter under sin tillväxtfas kan anta andra färger. Vanliga arter av vitmögel är Aspergillus, Cladosporium, Penicillium chrysogenum och Trichoderma. Vitmögel är många olika sorters mögel och en del av dem har vi till antibiotika eller låter växa på ost så som brie och camembert. Det som påverkar om möglet är farligt eller inte är ytan det växer på. Att ha vitmögel i huset är inte bra, det behövs då göras en mögelsanering.

Innehåll

Vitmögel vind

Under vintern är det vanligt att vinden blir fuktig och det kan leda till att det blir mögel på vinden. Just vitmögel förekommer allra oftast på vinden och i krypgrunder.  Om du hittar vitmögel vind, så innebär det att du har höga fuktnivåer som bör åtgärdas. Är det endast vitmögel så är andra, ännu skadligare mögelsorter inte långt borta. Om du drabbats av ett större angrepp av mögel, då är det mögelsanering som gäller. Tänk även på att du måste åtgärda fukten, annars återkommer problemet med mögel. Att installera en avfuktare kan därmed vara en god idé.

Vitmögel källare

Det är inte ovanligt med vitmögel källare. Det kan även uppstå svartmögel. Anledningen till att det blir mögel i källare är på grund av fukt. Det är ett måste att även åtgärda problemen med fukten så väl som att sanera möglet i sig. För att kunna komma tillrätta med fuktproblemen så gäller det att ta reda på varifrån denna fukt kommer. Det kan bero på dagvatten från nederbörd, grundvatten från marken eller att det är fuktig luft som trängt ner i källaren.

Vitmögel krypgrund/husgrund

Vitmögel krypgrund är inte ovanligt att se och det är ofta det första möglet att uppstå just i krypgrunder och andra fuktiga utrymmen. Om du fått mögel i krypgrunden är det viktigt att åtgärda det på rätt sätt. Utöver att få bort allt mögel så är det även ett måste att få bort fukten. Det genom en fuktsanering. Det kan vara en god idé att använda någon form av avfuktningslösning. Det genom att installera rätt sorts avfuktare.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!