Luktsmitta

Lukter är mycket individuellt vissa har större känslighet för avvikande lukter än andra. Vi upplever ett ökande problem med luktsmitta speciellt från krypgrunder
Lukter som smittar upp i bostadsytan kan bero på flera orsaker.
Några av de vanligaste orsakerna är:
Tryckimpregnerat virke i konstruktionen
Mögel
Jordbakterier

Rötskyddsbehandlat virke

Hus byggda eller ombyggda mellan 1950-80-talet kan ha rötskyddsbehandlat virke i konstruktionen, tryckimpregneringen utfördes med kemikalier som fällde ut skarpa lukter vi förhöjd fukthalt, vilket det ofta blir i en krypgrund. Denna typ av träskyddsmedel förbjöds i Sverige 1978, men försäljning pågick en bit in på 80-talet.
Träskyddsmedlet innehöll bl.a. Pentaklorfenoler som vid kontakt med fukt fäller ut kloranisoler som genom luften tränger upp i bostadsyta och luktsmittar miljön kläder m.m.
Detta är speciellt vanligt i fritidshus där man förknippar lukten med s.k. stuglukt.
Om Ni har avvikande lukt i bostaden kontakta oss vi har åtgärdsförslag som i många fall har kunnat åtgärda problemet.

Mögel

Huset har många känsliga delar som kan bli utsatta för förhöjd fukthalt och i vissa fall mögelangrepp, Vind och krypgrund är speciellt utsatta för fukt beroende på årstid.
Vattenskada som inte åtgärdats korrekt kan ge framtida mögelproblem.
Vi har stor erfarenhet av att förebygga mögelskador samt mögelsanering.

Jordbakterier

Vissa arter av jordbakterier och mögelbakterier återfinns i jord och finns oftast i krypgrunder där fukthalten är hög, och kan vid fuktiga förhållande sprida sig upp i isolering m.m. och ge en stark luktsmitta.
Jordbakterier och mögelbakterier typ Streptomyces kan i fuktiga miljöer luktsmitta hela byggnaden.
Har ni luktproblem i bostadsmiljön kontakta oss för kontroll och åtgärdsförslag.
Vi hyr även ut ozon och plasma aggregat för luktsanering.