Isolera vind

Idag väljer många att isolera vinden för att förbättra energiförbrukningen i hemmet. Varm luft stiger uppåt och har man dålig isolering på vinden, så eldar man helt enkelt för kråkorna. Detta blir inte bara dyrt i längden, men det kan även skapa fuktproblem såsom mögel och röta. Dessutom är en välisolerad vind av praktiska skäl bättre, då det ger den den installerade avfuktaren en högre maxeffekt. 

Vad bör man tänka på när man ska isolera vinden? 

Ett av problemen som vi har här i Sverige när vi vill isolera vinden, är de stora temperatur- och fuktsvängningarna i klimatet. Detta gör det svårare att isolera eftersom vi måste kompromissa för att skydda vinden mot fukt under vintern, samt hålla ute fukt på sommaren. 

Idag väljer många att tilläggsisolera vinden för att spara energi och för att förhindra värmeläckage uppe på vinden. Det finns flera typer av vindsisolering och det vanligaste är att man idag använder lösull som sprutas in i vindsbjälklaget med hjälp av en slang. Andra material som är vanliga för att isolera krypgrunder och vindar är bland annat Cellulosaisolering, då detta är ett hållbart och effektivt sätt att hålla fukt borta.

Däremot bör man ha i åtanke att om man förbättrar isoleringen på vinden får man en kallare och därmed fuktigare vind. Kom också ihåg att ventilationen är anpassad utifrån isoleringen man använde när huset byggdes. När du isolerar tak och vind bör du även undersöka om du behöver göra extra åtgärder för att behandla värmeförlust i de när- och underliggande rummen. Då vinden blir kallare medför det i sin tur att rummen nedanför blir varmare. När den varma luften stiger och möter den kallare luften på vinden uppstår det kondens. Därför är det viktigt att den ursprungliga ventilationen är tillräcklig för att kunna transportera ut fukten och hålla vinden fri från mögel.

Lyckligtvis finns det flera effektiva metoder för avfuktning av vind. Det finns särskilda vindsavfuktare som ger ett säkert och långvarigt skydd inte bara mot fukt, utan även från lukt och framtida angrepp av mögel och röta. 

Tilläggsisolering för vind

Att tilläggsisolera vindsutrymmet innebär att man värmeisolerar byggnaden för att göra huset mer energisnålt. Innan man börjar med tilläggsisoleringen kollar man på nuvarande isolering och bjälklag. Framförallt bör du tilläggsisolera vinden om du bor i ett äldre hus, då man tidigare använde sig av andra material och metoder för att ventilera huset. Däremot bör du tänka på att den nya isoleringen ska vara kompatibel med den befintliga isoleringen. Till exempel är det vanligt med isolering av kutterspån i äldre hus. Kutterspån har en bra förmåga att hantera fukt då materialet effektivt kan ta upp och ge ifrån sig fukt utan att påverkas. Skall man behålla kutterspånet men vill ändå tilläggsisolera ska man använda en isolering som erhåller samma egenskaper.

  • Tilläggsisolering ger dig bättre kontroll över temperaturen och luftfuktigheten i huset och förbättrar inomhusklimatet.
  • En väl utförd tilläggsisolering förhindrar uppkomsten av fuktskador på vinden
  • Kostnaden för tilläggsisoleringen får man snabbt tillbaka, då man på sikt sparar på energiförbrukningen i huset.
  • Tilläggsisolering är praktiskt och ekonomiskt enklare att genomföra jämfört med att lägga in helt ny isolering på vinden.