mögelsanering

Byggfukt

mögelsanering

Ibland talar man om byggfukt. Det är ett överskott av vatten som kan finnas i olika byggmaterial då det tillverkas eller vid leverans av det. Byggfukt kan även vara fukt som uppstår under tiden man bygger med materialet. Det kan finnas i olika material som drabbas av denna fukt så som betong och trä. Dock finns det material med mindre byggfukt i sig. När det gäller byggfukt betong så är det ett material som ofta är mycket fuktigt.

Det förekommer även byggfukt trä. Det man får göra med material som drabbats av byggfukt är att se till att torka ut dem. Om man bygger med fuktigt material så kan det leda till att materialet förstörs, eller drabbas av mögel eller röta. Då kan det vara ett måste att göra en mögelsanering Stockholm så väl som att sanera fukten. I värsta fall måste man byta ut materialet helt.

Innehåll

mögelsanering

Byggfukt i trä

Byggfukt trä kan uppstå då man bygger hus. Förr var det så att man byggde fastigheter endast under de torra månaderna på året. I dag är det så att man bygger året om. Det kan leda till problem med byggfukt. Om bygganden exponeras för regn under tiden man bygger det, utan väderskydd så blir allt trä drabbat av byggfukt. När huset sedan väl är klart så finns det en massa vatten bundet i materialet man använt. Det måste då snabbt torkas ut för att det inte ska leda till omfattande mögelskador.

Byggfukt i betong

Det kan även bli byggfukt betong.  Det ser ofta om man gjuter betongplattor på mark och byggfukten tar flera månader på sig att torka ut. Både betong och lättbetong är i sig ett material som ofta innehåller mycket byggfukt.

Byggfukt i krypgrund och vind

Byggfukt kan också drabba olika delar av huset. Är det ett så kallat prefabricerat hus, så transporteras det ofta långt. Då kan det utsättas för fukt och väta på olika sätt. Är det så att man anlägger ett hus med krypgrund under vintern, så blir huset som ett lock kan man säga på den kalla marken. När det blir varmare ute så är risken för kondens stor. Även vinden kan drabbas av byggfukt. Oftast så bygger man hus idag med så kallade nerderbördskydd. Men trots det så kan det uppstå mikrobiella angrepp på kallvindar. Det är störst risk för detta under vintern, eftersom fukten har lätta att ansamla sig mot takets kalla insida.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!