Installera avfuktare krypgrund

Varför är det viktigt att installera en avfuktare i krypgrunden?

Att installera en avfuktare i krypgrunden kan vara nödvändigt om det är så att luftfuktigheten är för hög. Hög luftfuktighet under en längre period leder lätt till mögel, så det viktigt att du vidtar åtgärder så snabbt som möjligt för att undvika mögel och röta i krypgrunden.

För att avgöra om du behöver göra en avfuktning, så kan du med fördel gå ner för att lukta, titta och känna. Fuktskador upptäcks oftast genom att det luktar, men det förekommer även färgförändringar. Det är en god idé att inför varje höst kontrollera din krypgrund. På så vis kan du avgöra om du har behov av att installera en avfuktare i krypgrunden.

Men det är inte alltid det går att upptäcka fukt med blåtta ögat och oftast märker man av det först när mögel eller fuktskador har uppstått. Så därför är det alltid bra att kontakta en fukttekniker, som kan göra fuktkontroll och kan på så vis avgöra om du bör installera en avfuktare.

Innehåll

Vad orsakar fukt i krypgrunden?

Fukt i krypgrund blir det oftast under sommarhalvåret. Det beror på att krypgrunden i sig ventileras året om, så luften i utrymmet är alltid kallare. När varm sommarluft möter den kalla undersidan av golvbjälklaget så kan det bildas kondens. Denna kondens tas då upp av det trämaterial som finns i själva krypgrunden. Fukt i krypgrund kan även uppstå på grund av ett tillskott av fukt som kommer via avdunstning från krypgrundens markyta.

Det kan även bero på att fukt har kommit in från omgivningen genom otätheter som finns i själva grundkonstruktionen. En ytterligare orsak till fukt i krypgrunden är att det finns vatten som tränger in i själva krypgrunden via grundmuren från marken som finns runt omkring. Oavsett varför det blivit fuktigt i din krypgrund, så gör du bäst i att åtgärda det.

Avfuktning av krypgrund

Det är inte alltid det går att upptäcka fukt med blåtta ögat och oftast märker man först av det när mögel eller fuktskador har uppstått. En fukttekniker mäter fukten i krypgrunden och kan på så vis avgöra om du bör göra en avfuktning av krypgrunden och installera en avfuktare. Till skillnad från de kostnader som kan uppkomma när krypgrunden väl har drabbats av mögelangrepp eller röta, är en fuktmätning och en avfuktare väl värt kostnaden. Dessutom finns det risk för att bjälklaget kan påverka byggnadens konstruktion om det drabbas av röta.

Om du har upptäckt fukt i krypgrunden är det dags för en krypgrundsavfuktning. Ett bra alternativ är att använda en effektiv avfuktare och speciellt en så kallad sorptionsavfuktare. Du kan även se över isoleringen på din krypgrund för att se om ventilationen bör förbättras.

Sorptionsavfuktare för krypgrund

När det finns fukt i krypgrunden kan du behöva installera en sorptionsavfuktare. En sorptionsavfuktare erbjuder avfuktning av krypgrunden genom att hålla luftfuktigheten på en konstant låg nivå och som därmed förhindrar ovälkommen mögeltillväxt.

Tekniken bygger på att en sorptionsavfuktare absorberar fukt från luften genom ett fuktabsorberande material. Detta materials värms sedan upp och fukten leds ut från utrymmet, vilket kontrollerar luftfuktigheten i utrymmet och förhindrar att skadliga emissioner, lukter och radon sprider upp till huset. En sorptionsavfuktare är ett utmärkt alternativ för kalla utrymmen där det lätt kan bildas mögel och röta, då dessa avfuktare tål kallare minusgrader och byggs i material som tål att användas under en längre period. Dessutom är en sorptionsavfuktare ett mycket billigare och mer effektivt alternativ än regelbunden sanering och kontrollering av luftfuktigheten.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!