Jordbakterier

Funderar du på vad är jordbakterier? Jordbakterier kallas även för mögelbakterier eller för actinomycetiter. Jordbakterier finns naturligt i jorden och dessa kan även komma att växa i hus. Då särskilt i hus med krypgrund eller med torpargrund. Dock kan de även återfinnas överallt i ditt hus, om fukthalten är för hög. Lukten av jordbakterier påminner om mögellukt. Det är en unken lukt, lite som att befinna sig i en potatiskällare. Anledningen till lukten är ämnen som kallas för geosmin. Det kan vara svårt att avgöra om det är mögel som luktar eller om det är lukt från jordbakterier. Det eftersom de påminner om varandra samt kan växa på samma ställen. Om jordbakterier finns i krypgrund, så kan dess lukt sprida sig vidare till resten av huset. Där sätter sig sedan lukten i möbler, kläder, textilier och annan inredning.

Jordbakterier

Sanering av jordbakterier

Om du fått konstaterat att det är jordbakterier som du drabbats av, då är det läge för en sanering. För att verkligen få bort dem så kan det vara ett måste att gräva bort jorden som de växer i samt att byta ut material som blivit angripet. Det kan även vara så att saneringsvätskor behöver användas. Lukten är det som oftast är svårast att bli av med. Det kan utöver en sanering även krävas att en avfuktare samt luftrenare installeras. Om jordbakterier växer i krypgrund så är det även ofta ett tecken på att det är allt för fuktigt. Det innebär att även en fuktsanering bör göras. Det så att inte problemen med jordbakterier, mögel eller röta kommer tillbaka.  Om du drabbats av både mögel och actinomyceter så krävs det flera typer av sanitetstjänster.

Jordbakterier ger dålig lukt och kan vara hälsoskadligt

Dels så kan jordbakterierna sprida en unken, fuktig och otrevlig lukt som kan sätta sig i hela huset, dels är dessa bakterier skadliga för hälsan. Det på samma vis som mögel är skadligt. Det kan vara god idé att göra förebyggande sanering mot actinomyceter. Det kan göras på ett relativt enkelt sätt. Det är bara att hålla det så torrt som det bara är möjligt samt använda någon form av avfuktning. Om du redan drabbats, så är det bra att anlita professionell hjälp med sanering av olika slag. Dels för att få bort jordbakterierna, dels för att få bort fukt och lukten. En luktsanering kan vara en mycket god idé.