Vad är en kallvind?

En kallvind är ett oisolerat utrymme mellan yttertaket och isoleringen på ditt hus. Då kallvinden ventileras med luft utifrån, är temperaturen ofta varm under sommaren och kall under vinterhalvåret.

Förr behövde man relativt lite isolering mellan vinden och bostaden, då man i regel hade eldstaden igång året om. Eldstaden förde på så vis över värme till kallvinden och man drabbades sällan av fuktproblem. Med dagens moderna isolering ökar ångtrycket och spillvärmen till kallvinden minskar, vilket lätt leder till mögel och fuktskador på vinden. Men med rätt isolering av vinden och regelbundet underhåll är det enkelt och kostnadseffektivt att åtgärda fuktskador på kallvinden.

Innehåll

Vad orsakar fuktskador på kallvind?

Förr drabbades man sällan av fuktskador på kallvinden då spillvärme från husets eldstad fördes vidare till vindsutrymmet. Men allt eftersom priserna på el och boende har ökat har många kallvindar försetts med modernare isolering. Detta leder ofta till att regn och fukt stannar kvar och det bildas en grogrund för mögel och röta att ta fäste. Även i oisolerade och välventilerade kallvindar finns det risk för mögel, då vinden ofta byggs i organiskt material såsom trä där speciellt mögel och röta trivs. Dessutom ökar risken för fukt under vinterhalvåret då den kalla uteluften innehåller mer fukt än den varma sommarluften.

Oftast finns det även en stor risk för läckage på kallvinden, vilket kan uppstå när man förändrar bostadens konstruktion genom att byta fönster, när man ökar isoleringen eller när man ändrar värmesystem. Läckage kan även uppstå vid slitage av äldre material.

Om din vind är utsatt för fukt bör du undersöka den för eventuell mögelsanering av vind.

För att inte möglet ska utvecklas till ett större angrepp är det viktigt att upptäcka det i tid. Tänk på att angreppet kan sitta djupare i virket än vad ögat ser. Mögel kan även döljas under till exempel en papperstapet.

Mögel är giftigt och kräver saneringsvätskor som är skarpa och frätande. Därför rekommenderar vi starkt att du anlitar en fackkunnig expert för arbetet. Vid mögelsanering av kallvind krävs det ingående säkerhetsåtgärder. En annan risk med att sanera själv är att man inte får bort alla mögelsporer. Om man till exempel borstar ytan utan att tvätta den kommer sporerna att sprida sig, samtidigt som möglet i de flesta fall stannar kvar.

Vilka åtgärder finns för att förebygga mögel på kallvind?

Det finns olika metoder för att hantera fuktskador på vinden. Bland annat kan fuktskador motverkas genom att installera en avfuktare. För att förebygga fuktproblem på kallvinden bör du regelbundet göra en kontroll. Känn efter så att inte golvet är fuktigt och se till så att takbeklädnaden är hel och tät. Under sommaren bör du även kontrollera yttertaket för att se till så att det är i gott skick och se över eventuella takpannor. Varje år bör du även göra en professionell fuktmätning för att bedöma om det finns risk för att mögel och röta kan uppstå.

Steg för att undvika fuktskador på kallvind

  • Kontrollera luftfuktigheten. Är du osäker på om det finns skadlig fukt i kallvinden kan du göra en fuktmätning. Fukt kan leta sig in obemärkt under flera år, utan att du vare sig ser eller känner lukten av den.
  • Installera en avfuktare för att förhindra att mögel kommer tillbaka.
  • Installera en ångspärr för att undvika värmeläckage uppe på vinden.
  • Gör en mögelsanering om det behövs.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!