Avfuktning krypgrund

En avfuktning av krypgrund kan vara nödvändigt om det är så att den är mycket fuktig. Om du inte gör något åt fukten så kan det nämligen leda till att det uppstår mögel så väl som att fukten kan leda till röta. För att avgöra om du behöver göra avfuktning av torpargrund eller av krypgrund, så kan du med fördel gå ner för att lukta, titta och känna.

Fuktskador upptäcks oftast genom att det luktar, men det förekommer även färgförändringar. Det är en god idé att inför varje höst kontrollera din krypgrund. Det så att du kan avgöra om du har behov av att göra en avfuktning av krypgrunden eller inte.

Innehåll

Varför är det fuktigt i krypgrunden?

Fukt i krypgrund blir det oftast under sommarhalvåret. Det beror på att krypgrunden i sig ventileras året om, så luften där är alltid kallare. Det gör att när varm sommarluft möter den kalla undersidan av golvbjälklaget så kan det bildas kondens. Denna kondens tas då upp av det trämaterial som finns i själva krypgrunden. Fukt i krypgrund kan även uppstå på grund av ett tillskott av fukt som kommer via avdunstning från krypgrundens markyta. Det kan även bero på att fukt har kommit in från omgivningen och det genom grundmuren och otätheter som finns i själva grundkonstruktionen. En ytterligare orsak till fukt i krypgrunden är att det finns vatten som tränger in i själva krypgrunden via grundmuren från marken som finns runt omkring. Oavsett varför det blivit fuktigt i din krypgrund, så gör du bäst i att åtgärda det. Det genom att göra en avfuktning av krypgrund. Det kan göras på flera olika sätt.

Hur vet jag att min krypgrund behöver avfuktas?

Om det är så att ditt hus står på en krypgrund så kan det vara bra att i slutet av varje sommar krypa ner där för att kontrollera hur det ser ut och hur det luktar. Det är ett ganska enkelt sätt att avgöra om du har behov av att göra en avfuktning av krypgrund. Om du känner att det finns något som luktar därnere, så är det oftast ett dåligt tecken. Ta gärna med en ficklampa ner, så att du kan leta efter om det finns tendenser till mögel. Det du ska titta efter då är svarta prickar, som är svartmögel, eller vitt damm som är vitmögel. Om allt verkar bra, så kan det ändå vara bra att sätta in förebyggande åtgärder. Det så att du inte drabbas av fukt eller mögel i krypgrunden. Du kan bland annat rensa ut allt skräp som eventuellt ligger där. Det är nämligen så att mögel trivs alldeles förträffligt i organiskt material. Minska även risk för fukt genom att se över dräneringen samt undvik att ha rabatter precis intill huset.

Avfukta din krypgrund

Om det är så att du upptäckt att du har fukt i krypgrunden är det dags för en krypgrundsavfuktning. Du kan avfukta din krypgrund genom att installera en avfuktare. Ett bra alternativ är att använda en så kallas sorptionsavfuktare. Den typen av avfuktare ser till att luftfuktigheten håller sig på en konstant låg nivå. Det finns även andra typer av avfuktare. För att avgöra hur du bäst gör avfuktning av krypgrund kan det vara bra att kontakta en fukttekniker, som kan göra fuktkontroll samt mäta fukten. Vad en avfuktning av krypgrund har för pris beror på metod.

Du kan även satsa på krypgrundsisolering. Det är ett bra alternativ om du har en hög luftfuktighet. Genom att isolera krypgrunden med cellplast, så blir det en varmare miljö som motverkar de temperaturomslag som ger kondens.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!