Mögel källare

Om du har en fuktig källare, så kan det uppstå olika sorters mögel. Det kan även bli mögel i krypgrund, om du har en sådan.  Det som sker om du har en fuktig källare, är så kallad murröta, som i sin tur kan leda till mögelangrepp. Det är då ofta vitmögel och svartmögel som uppstår. Allt mögel i källare är farligt, samt att det även kan ta sig upp i huset. För att få bort allt mögel i en källare, så krävs det en mögelsanering samt att du även ser till att förutsättningarna som gör det möjligt för mögel att uppstå tas bort. Det genom att avfukta källaren på ett bra sätt.

Innehåll

Hitta fukten i källaren

Att ha problem med fukt i källaren är minst lika jobbigt som att få mögel på vind. För att få bukt med problemen med fukt i källaren så är det ett måste ta reda på varifrån fukten kommer. Källor till fukt kan bero på dagvatten som kommit via nederbörd, grundvatten eller att fuktig luft tagit sin in i källaren. Utöver det så kan mögel i källare komma av fukt som uppstått inne i huset till exempel i badrum eller tvättstuga. Mögel i källare är farligt, så se till att få fram varifrån fukten kommer, för att på bästa sätt kunna åtgärda det. Att upptäcka fukt i källaren är inte så svårt. Det är då ofta tecken i form av kondens, fuktskada, vatten på golvet, mögel i källare, samt att det brukar lukta.

Åtgärda fukten i din källare

Om du har en fuktig källare, som gjort att det börja mögla, så räcker det inte att bara göra en mögelsanering. Du måste få bort fukten, annars kommer du snart få samma problem igen. Vanliga orsaker till att det är fuktigt i källaren är att du har en ogynnsam lutning av marken ner mot huset, så att regn och annat rinner in. Det kan även bero på att du har en dålig dränering eller saknar det helt. Din källare kan även vara allt för dåligt isolerad. Du kan åtgärda fukt genom att dränera källaren ordentligt eller göra mekaniskt ventilerade golv. Det kan även vara idé att göra en fuktsanering samt sätta in en avfuktare. Både källare och krypgrunder är ofta det som behöver insatser i form av sanering samt avfuktning. Mycket beror på att båda dessa konstruktioner ligger mot mark samt har lika förhållanden.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!