Svartmögel

Svartmögel är egentligen ett samlingsnamn eller beteckning för en större grupp av mögelarter. Det de har gemensamt är att de har en mörk eller svart färg. Svartmögel trivs som allra bäst där det är en hög luftfuktighet en dålig ventilation eller om det finns en fuktskada. Svartmögel visar sig ofta som en svart beläggning och då i en rund formation med svarta prickar. Det är inte ovanligt att se svartmögel vind så väl som det kan bli svartmögel i källare och svartmögel i krypgrund. Dessa platser kan även drabbas av vitmögel. De mest vanligt förekommande sorterna av svartmögel är Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillum och Stachybotrys. För att upptäcka möglet i ditt hem så går det att göra ett så kallat mögeltest. Men det kan även upptäckas genom att det både syns och att det luktar.

Svartmögel

Svartmögel vind

Under vintern är det inte ovanligt att det blir fukt eller mögel på vinden. Detta beror oftast på att det är varmt i huset, som stiger upp på en kall vind. Då bildas det kondens eftersom den varma luften snabbt blir nedkyld. Sedan kan vinden även ha för mycket ventilation. Det leder till fukt på vinden som sedan i sin tur kan leda till att det blir svartmögel vind. Du bör se till att inspektera din vind. Var extra uppmärksam om du känner av en lukt eller ser fuktfläckar.

Svartmögel källare

Även källaren kan drabbas av mögel. Det är både svartmögel i källare så väl som det kan uppstå vitmögel. Mögelangreppen i källaren beror oftast på att det är allt för fuktigt i detta utrymme. Det är ett måste att sanera möglet samt även se till att åtgärda problemen med fukt. Annars kan det åter igen bli mögel i källaren. Så utöver en mögelsanering är det bra att också göra en fuktsanering. Tecken på att källaren är allt för fuktig kan lätt upptäckas genom fuktskador, kondens, lukt samt mögel.

Svartmögel krypgrund/husgrund

Det är inte heller ovanligt att se svartmögel krypgrund eller svartmögel husgrund. Även här så beror mögelangreppet på att det är för fuktigt i grunden på huset. Denna fukt kan göra att det uppstår både röta och mögel. Det kan vara en god idé att förebygga problemen med en avfuktare, men har det redan uppstått mögel så kräver det åtgärder. Du behöver dels sanera bort möglet i krypgrunden, men även se till att åtgärda fukten, annars kommer problemen bara att komma tillbaka.