Mögel krypgrund

Precis som det kan bli mögel vind och mögel källare, så kan det bli mögel i krypgrunden. Är då mögel i krypgrund farligt? Ja, det kan vara det, om man låter bli att göra något åt det. Det börjar oftast med att man upptäcker fukt. Fukten kan sedan leda till både mögel och röta. Så direkt när fukt upptäcks i krypgrunden är det viktigt att åtgärda det. De mögel som kan komma att uppstå i en krypgrund är vitmögelsvartmögel, rötsvamp och hussvamp. Dock är det så att mögel syns inte direkt, utan det måste ha växt ett tag. När det väl tagit fäste kan det dock gå snabbt! Därför är det bra att förebygga det så gott det går och att se till att sätta in rätt åtgärd om det är så att du blir drabbad av mögel.

mögel krypgrund

Fuktskada i krypgrund

Innan det blir mögel krypgrund så är det först fukt som kommer och gör skada. En fuktskada kan upptäckas genom lukt, men även att man ser färgförändringar. Idag är det så mycket som upp till 85 % av alla krypgrunder som behöver någon form av åtgärd. Det kan vara förebyggande åtgärder så väl som att det krävs att man installerar en avfuktare till att man måste göra en mögelsanering. Eftersom mögel i krypgrund är farligt är det bra att se till att få bort både det och fukten som föranlett angreppet. En stor anledning till att det bildas mögel i krypgrund är att det är en allt för hög fukthalt och det gör att det blir en mikrobakteriell påväxt.

Förebygg fuktskada i krypgrunden

För att undvika mögel krypgrund är det bra att börja med förebyggande åtgärder för fuktskador. Se till att skaffa dig bra kunskaper om krypgrunder, fukt och mögel. Sedan är det bra att försöka minska fukten. Det kan göras bland annat genom att leda bort vatten från dina hängrännor, samt kanske eventuellt dränera runt huset. Undvik även att ha rabatter precis intill huset. Du kan även installera en avfuktare. Utöver det så är det även bra att kontrollera att det inte är ett luftläckage och oönskad ventilation in i själva trossbotten eller i isoleringen. Du kan också satsa på att göra en så kallad krypgrundsisolering. Se till så att du minst två gånger per år inspekterar din krypgrund, så att du i tid kan sätta in rätt åtgärder. Dessa inspektioner kan du med fördel utföra vår och höst.