Mögel krypgrund

Precis som det kan bli mögel på din vind och mögel i din källare, så kan det bli mögel i krypgrunden. Är då mögel i krypgrund farligt? Ja, det kan vara det, om man låter bli att göra något åt det. Det börjar oftast med att man upptäcker fukt. Fukten kan sedan leda till både mögel och röta. Så direkt när fukt upptäcks i krypgrunden är det viktigt att åtgärda det. De mögel som kan komma att uppstå i en krypgrund är vitmögelsvartmögel, rötsvamp och hussvamp. Dock är det så att mögel syns inte direkt, utan det måste ha växt ett tag. När det väl tagit fäste kan det dock gå snabbt! Därför är det bra att förebygga det så gott det går och att se till att sätta in rätt åtgärd om det är så att du blir drabbad av mögel. Det kan vara farligt med mögel i krypgrunden om du inte gör något åt det. Så därför bör du sätta in rätt åtgärd direkt då du upptäcker att du har svartmögel i krypgrund så väl som om det är vitmögel i din krypgrund. Du kan även göra något redan då du upptäcker fuktskador.

mögel krypgrund

Fuktskada i krypgrund

Innan det blir mögel krypgrund så är det först fukt som kommer och gör skada. En fuktskada kan upptäckas genom lukt, men även att man ser färgförändringar. Idag är det så mycket som upp till 85 % av alla krypgrunder som behöver någon form av åtgärd. Det kan vara förebyggande åtgärder så väl som att det krävs att man installerar en avfuktare till att man måste göra en mögelsanering. Eftersom mögel i krypgrund är farligt är det bra att se till att få bort både det och fukten som föranlett angreppet. En stor anledning till att det bildas mögel i krypgrund är att det är en allt för hög fukthalt och det gör att det blir en mikrobakteriell påväxt. Mögel trivs väldigt bra på platser där det är mycket fukt. Så har du upptäckt att du fått mögel i krypgrunden, kolla även hur fuktigt det är. Det eftersom du inte bara bör åtgärda själva möglet, utan även göra en fuktsanering samt installera en avfuktare.

Förebygg fuktskada i krypgrunden

För att undvika mögel krypgrund är det bra att börja med förebyggande åtgärder för fuktskador. Se till att skaffa dig bra kunskaper om krypgrunder, fukt och mögel. Sedan är det bra att försöka minska fukten. Det kan göras bland annat genom att leda bort vatten från dina hängrännor, samt kanske eventuellt dränera runt huset. Undvik även att ha rabatter precis intill huset. Du kan även installera en avfuktare. Utöver det så är det även bra att kontrollera att det inte är ett luftläckage och oönskad ventilation in i själva trossbotten eller i isoleringen. Du kan också satsa på att göra en så kallad krypgrundsisolering. Se till så att du minst två gånger per år inspekterar din krypgrund, så att du i tid kan sätta in rätt åtgärder. Dessa inspektioner kan du med fördel utföra vår och höst. Om du under en koll av din krypgrund märker av att det finns mycket fukt, så kan du redan då göra något åt det. Det innan det dyker upp en massa mögel i krypgrunden. Du kan alltså redan före möglet kommer göra något åt det. Om det redan kommit mögel i din krypgrund, så är det ingen fara. Det går att åtgärda på enkelt sätt med hjälp av en mögelsanering. Se även till att sanera bort fukten samt sätt in en avfuktare, så att det blir torrt i krypgrunden. Då kommer troligen inte problemet tillbaka igen.