Mögel vind

Vinden i ett hus kan drabbas av mögel eller andra fuktrelaterade problem och det sker oftast under vintern, alltså tvärtemot mögel i krypgrund som oftast drabbas under sommaren. Anledningen till att vinden drabbas av detta under den kallare årstiden beror på att det kommer varm luft upp från bostaden i sig till vinden. Där kyls den ner och då bildas det kondens som höjer graden av fuktighet. Ett vanligt problem är att det kan bli för mycket ventilation på vinden. Dels för att uteluftsventilationen blåser in fuktig luft, som sedan absorberas av byggnadsmaterialet. Dels kan snö blåsa in och skapar då fuktskador. Ett sätt att få bukt med detta problem och mögel vind är att sätta in en vindsavfuktare. Även en sanering kan vara bra, mögel vind kostnad beror på omfattning.

Mögel vind

Upptäck mögel på vinden i tid

En fuktig vind är inte bra eftersom fukten i sig kan sätta sig i isoleringen eller i träet. Det kan orsaka mögel vind så väl som röta. Det är lika illa som mögel i källare. Det som drabbas värst om du har en fuktig vind, det är insidan av yttertaket samt takbjälkarna. Är det så att du redan har drabbats av mögelskador eller av fuktskador så är det bra att ta reda på var de kommer ifrån. Det du kan vara extra uppmärksam på är om du känner en avvikande lukt, fuktfläckar eller missfärgningar. Det på vindens innertak. Kolla även om träet har en mögelpåväxt.

Åtgärda skadorna som skett

Din vind kan drabbas av olika skador, på olika sätt. Skador genom luftläckage från bostaden är något som utvecklas över lång tid. Om det upptäcks i tid, så kan det ofta räcka med att förbättra ventilationen i bostaden samt att se till att vindbjälkslaget tätas. Om träkonstruktioner har drabbats av mögel eller röta, så kan det var bra att helt byta ut dessa. Du kan även förebygga problemen genom att regelbundet inspektera din vind. Det görs helst under vintern.

Saker att kontrollera

När du inspekterar din vind, så finns det vissa saker att kontrollera. Du bör bland annat se till att din vindslucka är isolerad och tät, samt att alla vindsfönster är täta samt stängda. Kolla så att inte golvet är fuktigt och att alla rör som går igenom vinden är hela. Kontrollera även att din takbeklädnad är hel, att det är tätt kring skorstenen samt att ditt yttertak är i bra skick. Om du drabbats av mögelskor eller fuktskador, så kan du behöva en mögelsanering. En sanering av mögel vind kostnad kan du ofta få en offert på.