Ozonbehandling av hus

Sanering av lukter i inomhusmiljö

Av vilka anledningar kan man behöva genomföra en ozonbehandling av hus? Här ger vi några exempel. Har du ett rum eller helt hus eller lägenhet med dålig lukt som du inte får bort? Kanske hardu tagit över en gård eller sommarstuga med unken stugdoft, eller funderar på att köpa en lägenhet där ägaren har rökt inomhus eller haft katter som inte kunnat sköta sina behov. Det är inte ovanligt om den tidigare ägaren är äldre eller av annan anledning har försämrat luktsinne. Dålig lukt kommer inte bara från rökning och urin utan kan också komma från djur, måleri, jordbakterier, allergener och lukten kan sitta djupt i textilier, möbler, mattor och även virke och isolering. Dålig lukt som kan vara svår att få bort helt även med starka rengöringsmedel och klorin kan man med fördel ozonbehandla.

Ozonbehandling av hus

Är det riskfyllt att ozonbehandla hus?

Ozon är en mycket kraftfullt gas som man inte ska vara i kontakt med. När du låter ozonbehandla ditt hus eller din lägenhet måste därför alla förberedelser görs på ett professionellt sätt så att ozonet inte sipprar ut eller skadar växter, djur, människor och elektronik under processen. Man ska tänka på att en ozonbehandling är tillfällig, och för att få ett bra resultat måste man åtgärda orsaken till lukten. Det kan vara lukter från träskyddsmaterial, jordbakterier, mögel från en krypgrund eller kemiskt byggnadsmaterial såsom kloranizoler som utsöndras tryckimpregnerat virke. Ibland är det bättre att ta bort det skadade materialet, än att ozonbehanda.

Luftrenaren Kleenair för säker luftrening

En bättre och säkrare metod för att uppnå en bra inomhusmiljö är att använda sig av luftrenare.

Fuktskadecenter Stockholm är återförsäljare av Kleenair luftrenare. Kleenair är oskadligt och du kan ha luftrenaren i gång kan du ha dygnet runt. Kleenair passar i miljöer där orsaken till den dåliga luften inte kan elimineras, till exempel föroreningar från avgaser, tobaksrök, pollen, mögelgifter och andra skadliga partiklar. Kleenair renar luften effektivt genom en dubbel lösning bestående av fotokatalytisk rening och ett flerfiltersystem. Virus och bakterier är andra partiklar som kan avlägsnas tack vare det det fotokatalytiska UVC-ljuset. Även om du inte upplever problem med inomhusmiljön är det bevisat att ren luft med jonisering ger ett ökat välbefinnande och arbetskapacitet.

Ozonbehandla ditt hus

Kontakta oss för ett pris på ozonbehandling i Stockholm

Meddela oss hur många och hur stora rummen är som behöver ozonbehandling i Stockholm. Utifrån de uppgifterna uppskattar vi ett pris på ozonbehandling. Offerten är kostnadsfri och inte på något sätt bindande. Vi på Fuktskadecenter Stockholm utför ozonbehandling i Stockholm med omnejd.