Radonsanering Stockholm

Radonsanering i Stockholm behövs oftare än många tror

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer om vi utsätts för den under lång tid.

Radon är faktiskt den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Radongas bildas av radium som finns naturligt i marken, vattnet och i äldre byggmaterial. Med tiden sönderfaller radon till radioaktiva metallatomer som fastnar på damm som sätter sig i våra luftrör och lungor. I Sverige är radon så pass vanligt att småhusägare kan söka radonbidrag för radonsanering.

Stockholm har särskilt många hus med hög radonhalt. Därför är det viktigt att mäta radonen i ditt hus och låta utföra en radonsanering i Stockholm om mätningen visar att radonet överstiger gränsvärdet. Vi på Fuktskadecenter i Stockholm utför mätning, besiktning och radonsanering i Stockholm med omnejd. När behöver jag hjälp med att sanera radon?

Om ditt hus vid en mätning har ett årsmedelvärde på över 200 bequerel behöver ditt hus saneras från radon. Vid så höga radonhalter finns risk för din och din familjs hälsa. Om du låter utföra åtgärder för att sanera radon ökar du också värdet på ditt hus. Radonsanering handlar alltså om både hälsa och ekonomi.

Radonsanering

Hur går radonsanering till?

Första steget i att sanera radon är att låta utföra en radonmätning. Radon kan antingen långtidsmätas eller snabbmätas. För att söka radonbidrag behöver en långtidsmätning göras. Korttidsmätning skerunder tio till femton dygn, medan långtidsmätning sker under ett minst 60 dygn. Mätning kan även ske i marken och i vattnet.

Resultatet av radonmätningen tolkas, och visar det sig att radonet överstiger gränsvärdet kommer vi ut och gör en besiktning av huset. Då undersöker vi husets konstruktion och byggnadsmaterial, vi söker läckor och letar efter sprickor och öppningar i husgrunden. Vi bedömer även husets befintliga ventilation. Efter besiktningen ger vi förslag på åtgärder och presenterar en offert.

Radonsanering Stockholm av markradon

Radon i marken sugs in i huset via öppningar i husgrunden. En viktig åtgärd är att sänka lufttrycket under huset med en radonsug eller en radonbrunn. En radonsug ser till att den radonhaltiga jordluften inte sugs in i huset och brukar installeras en krypgrund, i källaren eller i husets bottenvåning. Detta är en lösningen som låter dig sanera radon effektivt.

Radonsanera ditt hus

Radonsanering Stockholm av radon i byggmaterial

Radon från byggnadsmaterialet kommer i de flesta fall det som kallas för blåbetong. För att sänka radonhalten är en lösning att öka självdraget i huset. Om inte det är möjligt eller önskvärt kan Ett sätt att minska radonhalten är olika ventilationslösningar. En enkel metod är att öka självdraget i huset. En annan metod är att installera en mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. När radonsaneringen är genomförd kommer vi ut för en ny mätning. Då får vi svart på vitt om den lyckades sänka husets radonstrålning till önskad nivå.

Kontakta oss för ett pris på radonsanering i Stockholm

För att kunna ge dig ett pris på radonsanering krävs att vi först kommer ut till huset och genomför en radonmätning. Din kostnad för radonsanering beräknar vi efter husets storlek och den sanering som krävs för att komma under riktvärdet för radonhalt. Vi på Fuktskadecenter utför radonsanering i Stockholm med omnejd.