Radonsanering

Fuktskadecenter i Stockholm AB utför radonsanering och arbetar främst i Stockholm men även i resten av Mälardalen. För att rätt saneringsmetod ska väljas så måste man ta reda på vad som är källan till radonet. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Fel åtgärd kan göra problemen värre eller vara helt meningslösa. Anlita alltid en seriös och erfaren radonsanerare som hjälper dig på ett korrekt sätt. Fuktskadecenter i Stockholm AB är det självklara valet!

I Sverige är marken rik på uran och det är när den sönderfaller som ädelgasen radon bildas. Radon kan stiga genom marken och ta sig in i bostaden om huset är byggt över en radonkälla. Radon varken luktar eller syns och det gör att man endast kan upptäcka halterna genom mätningar. Hus som är byggda på krypgrund klarar sig vanligtvis bättre mot radon än byggnader som byggts med platta på marken. Det kan även finnas radon i vatten.

Risken för lungcancer ökar vid långvarig exponering av höga radonhalter eftersom gasen fastnar i våra luftvägar vid inandning. Enligt vissa källor orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer i Sverige varje år. Människor som röker eller som varit rökare är mer mottagliga för de risker som radon medför. Det här gör att det är väldigt viktigt att mäta radonhalterna där man bor samt att sanera om de skulle vara höga. Förutom de positiva hälsoeffekterna så kan radonsanering göra så att husets värde ökar.

Det är alltid möjligt att sänka halterna av radon i ett hus! Problem med radon från mark kan motverkas genom att se till så att grunden är helt tät eller genom att påverka lufttrycket i marken. Vi rekommenderar att man utför en radonmätning genomförs ungefär vart femte år. Det är även lämpligt att kontrollera halterna efter renovering, om huset är byggt av blåbetong och/eller om byggnaden haft höga radonhalter tidigare.

Kostnaden för en radonsanering behöver inte bli smärtsam. Småhusägare som är i behov av radonsanering har möjlighet att ansöka om radonbidrag hos länsstyrelsen i det län där huset ligger.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert för radonsanering.