Fukt och mögelskada krypgrund- vind

Vinden

Vinden är utsatt under höst-vinter säsongen, då vi har ett kallt och fuktigt uteklimat. Vanligaste orsaken till fuktproblem på vinden är att varm fuktig inomhus luft tränger upp på vinden och kondenserar främst mot de kalla takbrädorna s.k. konvektion.
Man kan på utsatta vindar se mögelangrepp främst ned mot takfoten och i delar av takbrädorna.

Misstänker ni problem på er vind kontakta oss för en fuktkontroll. Om vinden har förhöjda fuktvärden eller t.o.m .har mögelpåväxt upprättar vi ett åtgärdsförslag med mögelsanering och fuktsäkring av vinden.

Fuktsäkring av vinden utförs bäst genom installation av vindsavfuktare.

Vi arbetar med marknadens ledande tillverkare av energisnåla och effektiva avfuktare.

Trygghetsvakten Vind Classic är en smart klimatstyrd vindsavfuktare som skyddar vinden till en mycket låg driftskostnad.

Även vindsavfuktare av typen sorptionsavfuktare ger vinden ett mycket bra skydd mot mögel och fukt.

Krypgrund

Krypgrunden har högst risk för fukt och mögel under sommar-höst perioden.
Problem i krypgrunden är en vanlig orsak till luktproblem i bostadsmiljön.
Vanliga orsaker till fukt och mögelproblem i krypgrunden är fuktig och kall markyta, ibland finns stående vatten i krypgrunden, krypgrunden håller oftast en kallare temperatur under sommarperioden än utomhusluften som speciellt under juli-september innehåller mycket fukt som kommer in i grunden och kondenserar på grund av den lägre temperaturen i utrymmet.
Man kan förebygga fukt och mögelskador i krypgrunden genom att markytan täcks med en bra ångspärr gärna isolerande för att minska fukt och köldstrålningen från marken.
I många fall krävs det någon typ av avfuktare som t.ex. sorptionsavfuktare som håller luftfuktigheten på så låg nivå att mögeltillväxt inte uppkommer.
En annan typ av fuktskydd i krypgrund är Trygghetsvakten, detta är en s.k. termisk avfuktare som när kondensrisk finns höjer temperaturen runt konstruktionen och därmed hindrar kondensutfällningar.
Vi utför kontroller och fuktmätningar i krypgrunder samt ger er en utarbetat åtgärdsplan för just er krypgrund.
Vi har lång erfarenhet av att åtgärda krypgrunder med mögel och luktproblematik.