Avfuktare

Fuktskadecenter i Stockholm AB är specialiserade på krypgrunder och kallvindar. Vi samarbetar med marknadsledande varumärken när det gäller avfuktare.

Tack vare vår mångåriga branscherfarenhet kan vi garantera professionellt utförda uppdrag. Vår policy är att alltid arbeta efter högt ställda kvalitetskrav och har som målsättning att åtgärda kundernas problem på ett effektivt sätt.

Vi installerar sorptionsavfuktare och TrygghetsVaktens avfuktare. En avfuktare bör installeras efter en mögelsanering för att förhindra att möglet kommer tillbaka.

Fukt i krypgrund

Luktar det illa i er bostadsmiljö? En vanligt förekommande orsak är fukt i krypgrunden och  det går tack och lov att åtgärda. Ett sätt är att låta oss på Fuktskadecenter i Stockholm installera en avfuktare.

Det kan finnas många anledningar till varför det blir fukt och mögel där. Det kan till exempel handla om att markytan är kall och fuktig samt att det finns stående vatten. Högst risk för problem med fukt och mögel i krypgrunden är under perioden sommar – höst. Det är väldigt viktigt att hitta skälet till fukt- eller mögelskadan innan en åtgärdsplan upprättas. Fuktskadecenter i Stockholm AB utför noggranna kontroller och fuktmätningar och ger sedan en väl utarbetad plan som är anpassad efter just er situation.

Vi arbetar även med olika sorters förebyggande åtgärder. Ett sätt att förhindra fukt- och mögelskador i krypgrunden är att täcka markytan med en väl fungerande ångspärr. Den ska helst vara isolerande så att fukten och köldstrålningen från marken minskar.

Vanligtvis så behövs det en avfuktare av något slag och vi på Fuktskadecenter i Stockholm AB utför installationer av sorptionsavfuktare av högsta kvalitet. Dessa ser till så att luftfuktigheten hålls på en så låg nivå att det inte uppkommer någon tillväxt av mögel.

TrygghetsVakten är ett annat exempel på fuktskydd i krypgrunder. Det är en så kallad termisk avfuktare som fungerar på så sätt att när det finns risk för kondens så höjs temperaturen runt konstruktionen. På så sätt förhindras kondensutfällningar.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert för vad det skulle kosta att installera en avfuktare.