Löpande uppdateringar om fuktsaneringar,

mögelsaneringar och installationer i Stockholm

Ett axplock av våra utförda arbeten

Område:
Utfört arbete:
Lidingö Makrillvägen Krypgrund: Mögelsanering, montering av Isoreflex isolerande ångspärr mot mark, installation av Trygghetsvakten fuktstyrd värmeslinga
Lidingö Drottningvägen Krypgrund: Utsugning av jord, mögelsanering, inblåsning av tvättad singel mot markytan, montering av Isoreflex isolerande ångspärr, installation av Trygghetsvakten DH 4 sorptionsavfuktare med undertrycksfläkt.
Muskö Malmvägen Krypgrund: Byte av bjälklagsisolering, mögelsanering, montering av Isoreflex isolerande ångspärr, installation av Acetec Evo Dry PD sorptionsavfuktare.
Saltsjöbaden Trollvägen Krypgrund: Montering av Isoreflex isolerande ångspärr.
Järfälla Trappebergsvägen Vind: Mögelsanering av vinden med Penetrox saneringsvätska. Installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.
Lidingö Marsvägen Krypgrund: Krypgrund med luktsmitta. Mögelsanering genom rökfoggning, montering av Isoreflex isolerande ångspärr, installation av Trygghetsvakten DH 4 sorptionsavfuktare, undertrycksfläkt.
Vaxholm Lägergatan Vind: Mögelsanering installation av Acetec Evo Dry PD sorptionsavfuktare.
Ekerö Södra Kafévägen Vind: Mögelsanering installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare på vinden.
Sollentuna Skillingevägen Krypgrund; Mögelsanering genom foggning, montering av Isoreflex ångspärr, installation av Trygghetsvakten DH 4 sorptionsavfuktare.
Örby Turingevägen Vind: Mögelsanering av hela vinden med Penetrox saneringsvätska. Installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.
Värmdö Stallvägen Krypgrund: Mögelsanering genom rökfoggning, montering av Isoreflex isolerande ångspärr. Installation av Trygghetsvakten DH 4 sorptionsavfuktare.
Värmdö Berggransbacken Krypgrund: Luksmitta från krypgrunden. Mögelsanering genom rökfoggning, montering av Isoreflex ångspärr, installation av Acetec Evo Dry PD sorptionsavfuktare med undertrycksfläkt.
Område:
Utfört arbete:
Ljusterö Kvarnbergsvägen Krypgrund med luktsmitta, mögelsanering, montering av isolerande ångspärr mot mark med uppvik.
Installation av DH 4 sorptionsavfuktare med separat undertrycksfläkt.
Järfälla Skälby åtgärd av fuktig vind. Mögelsanering samt installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.
Vallentuna Malmbodavägen Vind med fukt och mögelangrepp. Mögelsanering av hela vinden med Penetrox samt fuktsäkring med DH 2 sorptionsavfuktare.
Lidingö Vasavägen Mögelsanering av krypgrund, montering av isolerande ångspärr mot markytan med uppvik mot grundmurar, installation av DH 4 sorptionsavfuktare.
Lidingö Marsvägen Krypgrund med luktsmitta. Rensning och sanering av markytan. Montering av isolerande ångspärr mot mark med uppvik. Installation av Trygghetsvakten DH 4 sorptionsavfuktare med undertrycksfläkt.
Lidingö Skogsvägen Vind med fukt och mögelproblem. Mögelsanering av vinden med Penetrox. Installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.
Nykvarn Gammeltorpsvägen Mögelsanering och fuktsäkring av vind med DH 2 sorptionsavfuktare.
Älta Alpvägen Mögelsanering och fuktsäkring av vind. Installation av DH 2 sorptionsavfuktare
Stureby Mögelsanering av vind med Penetrox.
Huddinge Fågelvägen Mögelsanering av krypgrund. Montering av Trygghetsvakten termisk avfuktare, montering av isolerande ångspärr mot mark.
Värmdö Berggransvägen Åtgärd av krypgrund med mögelsanering, montering av ångspärr mot mark, installation av Acetec sorptionsavfuktare med undertrycksfläkt.
Värmdö Krypgrund montering av armerad markfolie mot mark, installation av Trygghetsvakten termisk avfuktare.
Värmdö Ingarö Signalvägen Installation av Trygghetsvakten Pro x fläktsystem i krypgrund.
Värmdö Kryssvägen Mögelsanering av krypgrund.
Värmdö Liljevägen Krypgrund med luktsmitta. Montering av isolerande ångspärr mot mark. Installation av Acetec Evo Dry PD med undertrycksfläkt.
Täby
Trefaldighetsvägen mögelsanering av 12 st. krypgrunder installation av Trygghetsvakten DH 4 sorptionsavfuktare.
Tyresö Måndalsvägen
krypgrund montering av armerad markfolie mot mark, installation av Trygghetsvakten Pro X.
Nacka Sten Stures väg
Mögelsanering av krypgrundskulvert ca 1000 kvm montering av ångspärr mot mark installation av Cotes sorptionsavfuktare med kanaldragning.
Solna Råsunda Café
Fuktsäkring av lokal med ventilerade golv och väggar.
Gnesta
Mögelsanering av krypgrund med installation av sorptionsavfuktare med undertrycksfläkt.
Ljusterö
Krypgrund som har mögelsanerats installation av Trygghetsvakten sorptionsavfuktare.
Köping
Krypgrund med pentaklorfenol i bjälklag som luktsmittat upp i boendeplanet. Installation av sorptionsavfuktare med undertrycksfläkt.
Huddinge
32 st brf radhus fuktsäkrades med montering av krypgrundsisoleringsmatta mot mark.
Enskede Björkvägen
Vind mögelsanering, byte av isolering samt installation av Trygghetsvakten ProX.
Tullinge Bernströmsvägen
Mögelsanering av krypgrund och vind, installation av vindsavfuktare samt krypgrundsavfuktare i krypgrunden.
Vallentuna Kårsta
Mögelsanering av vind byte av isolering samt installation av Trygghetsvakten Vind Classic.
Vallentuna Kårsta
Mögelsanering av vind samt installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.
Trosa Malmvägen
Mögelsanering vid samt installation av Acetec Evo Dry PD sorptionsavfuktare.
Åkersberga Fiskare Gustavs väg
Mögelsanering av krypgrund fuktsäkring med DH 4 sorptionsavfuktare samt armerad markfolie mot mark.
Åkersberga Gruvfogdevägen
Installation av Cotes sorptionsavfuktare i krypgrund.
Bromma Igelkottsvägen
Mögelsanering av vind installation sorptionsavfuktare.
Rönninge
Krypgrund som luktsmittat med Pentaklorfenol i bostadsytan installation av sorptionsavfuktare med undertrycksfläkt.
Område: Utfört arbete:
Åkersberga Otto Bondes väg
Fuktsäkring av 13 krypgrunder med Trygghetsvakten samt isoleringsmatta mot mark.
Upplands Bro Mögelsanering samt installation Acetec avfuktare på vind.
Nordenvägen Norrtälje
Mögelsanering samt installation Acetec avfuktare krypgrund.
Klövervägen Tyresö
Mögelsanering samt installation av Trygghetsvakten vind Classic vind.
Rudsjövägen Strängnäs
Mögelsanering samt installation Acetec avfuktare krypgrund.
Norrtälje Högtorpsvägen
Byte delar av skadat bjälklag och syll samt fuktsäkring av krypgrund.
Åkersberga Björnhuvud
Mögelsanering samt fuktsäkring av vind, förbättring av inomhusventilationen.
Nacka
Mögelsanering och fuktsäkring av radhuskulvert med Trygghetsvakten Pro X
Solna Råsundavägen
Mögelsanering samt installation ventilerat golvsystem lokal.
Södertälje Slungbollsvägen
Mögelsanering samt installation Acetec sorptionsavfuktare krypgrund. Förbättring av inomhusventilationen.
Ingarö
Mögelsanering samt fuktsäkring av krypgrund
Enskede
Mögelsanering av vind fuktsäkring med Trygghetsvakten Vind Classic.

Område: Utfört arbete:
Västra Lagnö
Mögelsanering
Tyresö, Njupkärrsvägen
Borttagning av mögel samt installation av vindsavfuktare TrygghetsVakten Vind Classic
Värmdö
Avjämning med singel, montering av ångspärr samt avfuktaren för krypgrund TrygghetsVakten 50m
Vaxholm, Karlsuddsvägen
Montering av markfolie samt krypgrundsavfuktare TrygghetsVakten Krypgrund
Älvsjö, Stjärngossevägen                   
Mögeltvätt och tärning av vind samt installation av vindsavfuktare från TrygghetsVakten, Vind Classic
Stockholm, Karlbergsvägen             
 Luktsanering i en lokal efter avloppskada
Stockholm, Sågare gatan
Sanering av mögel under parkett i en lägenhet
Åkersberga, Vitfåravägen
Montering av armerad markväv samt av Corroventa krypgrundsavfuktare
Värmdö, Skälsmaravägen              
Sanering av vit- och svartmögel. Montering av armerad byggfolie samtTrygghetsVakten krypgrund 50m samt en extra 30 meters slinga
Älvsjö, Slånbärsstigen          
Borttagning av microbiell påväxt och tätning av rörgenomförningar. Montering av ångbroms samt inkoppling av Vind Classic för att förhindra tillväxt på vinden
Bro, Murarvägen
Skadeutredning med provtagning och analyser
Tyresö, Vendelsövägen
Tätning av ventiler samt borttagning av mögelpåväxt. Inkoppling av Vind Classic för att förhindra fukt och kondens på vinden
Område: Utfört arbete:
Saltsjö-Boo, Ångbåtsvägen
Sanering mögel på vind samt installation Trygghetsvakten vind Classic, vindsavfuktare.
Lidingö, Bovägen
Fuktsäkring krypgrund med Trygghetsvakten Pro E effektiv och energisnål krypgrundsavfuktare
Djurhamn
Krypgrund med fukt och luktproblem, Trygghetsvakten Pro-X installerades för att avfukta och luktsanera krypgrunden.
Stocksund
Fuktsäkring vind med Trygghetsvakten Vind Classic
Tyresö, Vendelsövägen 
Mögelsanering vind samt installation Trygghetsvakten Vind Classic
Bromma, Ramsundsvägen
besiktning och åtgärd av vind.
Upplands Väsby,              Ekebyvägen
Fuktsäkring krypgrund, på markytan monterades armerad markfolie med värmereflekterande yta, samt två st. Trygghetsvakten krypgrund.
Södertälje, Övre Egilsvägen
Mögelsanering av vind samt installation av Trygghetsvakten Vind Classic vindsavfuktare.
Huddinge
Mögelsanering krypgrund med AMP-91

Område:
Utfört arbete:
Södertälje, Ägostigen
Fuktsäkring krypgrund med två avfuktare Trygghetsvakten krypgrund och krypgrundsisolering
Tumba, Sveavägen
Ny marktäckning/åldersbeständig plast monterad i krypgrund
Haninge, Edesön
Fuktsäkring krypgrund fritidshus, två avfuktare Trygghetsvakter krypgrund och marktäckning
Ingarö, Uddvägen
Krypgrund hade lukt- och fuktproblem, sanering samt installation av avfuktare Trygghetsvakten Pro-X
Saltsjö-Boo, Spetsvägen
Fuktsäkring av krypgrund med avfuktare Trygghetsvakten krypgrund och krypgrundsisolering
Saltsjö-Boo, Näckrosvägen
Fuktsäkring av krypgrund med avfuktare Trygghetsvakten krypgrund och marktäckning
Saltsjö-Boo
Mögelsanering vind
Värmdö, Ripstigen
Avledning stående vatten i krypgrund, sanering, ny marktäckning installation av sorptionsavfuktare.
Djurö                                         
Fuktig krypgrund fuktsäkrad med avfuktare Trygghetsvakten Pro E

Täby, Jungfrustigen
Radon och fuktsanering med avfuktare Trygghetsvakten samt montering radonbroms.
Tegnergatan
Lokal totalsanering efter vattenskada med avfuktning och rivning
Tegnergatan, restaurang
Akutsanering efter skyfall inventarier och möbler fraktades till vår lokal för sanering och avfuktning
Lidingö, Laxvägen
Fuktsäkring och luktsanering av krypgrund med avfuktare Trygghetsvakten Pro-X
Gnesta
Fuktsäkring krypgrund med avfuktare Trygghetsvakten samt marktäckning
Gnesta
Fuktig krypgrund med befintligt kondensavfuktare som byttes ut till avfuktare Trygghetsvakten
Haninge, 
Stora hundensgata
Fuktsäkring av ett flertal radhus med avfuktare Trygghetsvakten samt marktäckning
Järfälla, Viksjö, 
Såningsvägen
Installation av avfuktare Trygghetsvakten krypgrund
Dalarö
Fuktutredning Krypgrund – byte av isolering, bjälklag och installation av avfuktare Trygghetsvakten
Tyresö
Fuktutredning sovrum byte av befintlig golvkonstruktion mot ventilerat Nivellgolv med fläktsystem

Bläddra åt höger för att se hela tabellen

Bromma, Myrmarksvägen
Utredning krypgrund med byte av befintlig avfuktare Trygghetsvakt Pro S till Pro-X.
Stockholm,
Gyllenstiernsgatan
Fukt och mögelutredning efter äldre vattenskada.
Årsta Havsbad,
Sven Wallanders väg
Åtgärd krypgrund samt förbättring av ventilation i bostadsdelen
Sorunda
Mögelsanering vind
Västerhaninge, Plöjarvägen
Mögelsanering vind
Tyresö, Breviksvägen
Injustering av Muntersavfuktare montering krypgrundsisoleringsmatta.
Ljusterö
Fuktsäkring krypgrund med marktäckning och två avfuktare Trygghetsvakten krypgrund
Norrtälje, Mutsunda Byväg
Fuktsäkring krypgrund med avfuktare Trygghetsvakten samt marktäckning
Täby, Palisadgränd
Ny marktäckning i krypgrund samt installation av avfuktare Trygghetsvakten
Tyresö Näckstigen
Fuktsäkring krypgrund samt montering rasskydd och installation av avfuktare Trygghetsvakten Pro-X

Hallunda, Djupviksvägen
Åtgärd av fuktig krypgrund
Dalarö,Skärkarlsvägen
Ny marktäckning sattes in
Österskär,Ansgariusvägen
Åtgärd av fuktig krypgrund med ny marktäckning och installation av avfuktare
Värmdö, Måsvägen
Fuktsäkring av krypgrund med avfuktare Trygghetsvakten krypgrund
Saltsjö-Boo, Spetsvägen
Mögelsanering av vind, installation av Trygghetsvakten Vind Classic.
Älvsjö, Lästringevägen
Fuktutredning av krypgrund med åtgärdsförslag
Järfälla Viksjö,
Ensittarvägen
Fuktsäkring av krypgrund med Trygghetsvakt samt ny marktäckning
Sätra, Eksätravägen
Mögelsanering av vind
Drottningholm, Prästvik
Rivning samt mögelsanering av 2 sovrum källarvåning återställning med ventilerade väggar och golv.
Drottningholm, Prästvik
Mögelsanering krypgrund installation av avfuktare
Saltsjöbaden, Älgö, Ulrikedalsvägen
Åtgärd krypgrund med lukt och fuktproblematik, fogning medpenetrox installation av avfuktare Trygghetsvakten Pro-X.
Gustavsberg,Sjöallén
Åtgärd krypgrund med lukt och fuktproblematik, borttagning av sand nymarktäckning samt installation Trygghetsvakten Pro-X med extra fläkt.
Nykvarn,Stenbärsvägen
Luktproblematik från krypgrund på grund av tryckimpregnerat virke, kundenvalde att installera Trygghetsvakten Pro-X.
Tierp, Ullfors bruk
Åtgärd krypgrund med marktäckning och avfuktare
Älvsjö, Yxvägen
Fuktsäkring vind med mögelsanering samt installation Trygghetsvakten Vind Classic
Uppsala, Holmvägen
Mögelsanering krypgrund installation 2 st. Trygghetsvakten krypgrund
Vällingby
Mögelsanering vind
Tungelsta, Backvägen
Vindsinstallation av avfuktare Trygghetsvakten Vind Classic
Tumba,Vreta Gårdsväg
Installation av krypgrundsavfuktare.
Tumba, Björkvändan
Installation av avfuktare Trygghetsvakten krypgrund.
Stenhamra,
Klevbergsvägen
Fuktsäkring av krypgrund med installation av krypgrundsavfuktare
Sollentuna, Edsberg
Sanering av svartmögel i lokal under ombyggnad
Danderyd
Mögelsanering av vind och installation av avfuktare Trygghetsvakten Vind Classic
Öregrund
Installation av krypgrundsavfuktare
Saltsjö-Boo, Hemvägen
Montering av krypgrundsisolering
Lidingö, Centralvägen
Utredning av mögelpåväxt på vind samt mögelsanering.
Vindö
Fritidshus med luktproblematik i boyta från krypgrund. Sanering samt installation Trygghetsvakten Pro-X
Tyresö, Julivägen
Krypgrund marktäckning samt installation Trygghetsvakten krypgrund
Lidingö
Mögelsanering av vind
Vällingby, Beckomberga
Sjukhusområde där en mögelsanering utfördes i samband med ombyggnad till bostadslägenheter
Täby, Dalvägen
krypgrund marktäckning samt installation Trygghetsvakten
Ekerö, Lilla cafévägen
Mögelsanering vind samt Trygghetsvakten vind Classic
Stenhamra,
Klevbergsvägen
Fuktsäkring krypgrund installation Trygghetsvakten
Område: Utfört arbete:
Ekerö
Södra Kafévägen Mögelsanering av vind samt installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.
Djurhamn Värmdö
Hovnorsbacken Mögelsanering av vind samt installation av Trygghetsvakten Vind Classic
Värmdö
Magnussons väg Mögelsanering av vind, installation av Trygghetsvakten Vind Classic
Stuvsta Huddinge
Skogsduvevägen Mögelsanering av vind med Penetrox samt installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.
Tyresö
Granvägen Mögelsanering av vind, installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.
Tyresö
Skarvstigen Installation av Acetec 18 P sorptionsavfuktare på vinden.
Täby
Mosstorpsvägen Mögelsanering av vind, installation av Acetec Evo Dry PD.
Södertälje-Viksberg
Isbjörnsvägen Åtgärd av krypgrund, mögelsanering, montering av Isoreflekt isolerande markduk mot markytan, installation av Acetec Evo Dry PD sorptionsavfuktare
Ingarö
Högslingan Åtgärd av krypgrund, mögelsanering, montering av Isoreflekt isolerande markduk, installation av Trygghetsvakten DH 4 sorptionsavfuktare.
Ingarö
Uddvägen Mögelsanering av vind, installation av Trygghetsvakten Vind Start
Grödinge Mögelsanering av vind med Penetrox. Installation av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.
Norrtälje
Infjärdsvägen Åtgärd av krypgrund med lukt och fuktproblematik.
Utsugning av övre jordlager. Mögelsanering.
Montering av Isoreflekt ångspärr.
Montering av DH 4 sorptionsavfuktare samt undertrycksfläkt.
Kallhäll Järfälla
Vallmovägen Åtgärd av vind, samt förbättring av inomhusventilationen.
Mögelsanering av vind samt montering av Trygghetsvakten DH 2 sorptionsavfuktare.